15 vragen voor Joop de Schepper – Politie Noord-Nederland

15 vragen voor Joop de Schepper – Politie Noord-Nederland

Politie Cambuur

Onlangs heeft de burgemeester van Eindhoven besloten geen Cambuur en Groningen supporters meer toe te laten tot het stadion i.v.m. de beslissing van Politie Noord-Nederland om geen supportersbegeleiding (SBG) vanuit Leeuwarden te laten meereizen naar uitwedstrijden.

Uit een brief van politiechef Frank Paauw kunnen we opmaken dat dit besluit is genomen doordat leden van de SBG “geconfronteerd worden met stelselmatig gewelddadig, dreigend en/of intimiderend gedrag van harde kern supporters van FC Groningen en SC Cambuur”.  Voor Frank Paauw en Politie Noord-Nederland genoeg aanleiding om honderden uitsupporters te duperen. En voor ons de aanleiding om ons af te vragen of dit wel voldoet aan de proportionaliteit en subsidiariteit beginselen. En dat brengt ons tot de volgende vragen voor Joop de Schepper van politie Noord-Nederland. 

 1. Om hoeveel incidenten met betrekking tot geweld, bedreigingen en intimiderend gedrag gaat het?
 2. Op hoeveel leden van de SBG zijn deze incidenten van toepassing geweest?
 3. Op welke moment(en) heeft dit plaats gevonden?
 4. Hoeveel aangiftes zijn er gedaan met betrekking tot deze aanklachten?
 5. Hoe verloopt het onderzoek naar de genoemde strafbare feiten?
 6. Er wordt gesteld dat de misdragingen uit de hoek van de harde kern komen. Als er bewijs is dat een “lid” of “leden”van de harde kern hier zich schuldig aan maakt, waarom wordt deze dan niet strafrechtelijk vervolgt?
 7. Hoeveel van deze strafbare feiten zijn afkomstig vanuit de harde kern van Cambuur?
 8. Aan hoeveel harde kern leden worden deze strafbare feiten toegedicht?
 9. Maken deze personen deel uit van de groep supporters die frequent uitwedstrijden bezoekt?
 10. U stelt dat er bij ⅔ van de thuiswedstrijden ongeregeldheden zijn. Welke thuiswedstrijden betreft dit?
 11. Welke ongeregeldheden hebben zich tijdens deze wedstrijden voorgedaan? Graag ontvangen wij een overzicht van de ongeregeldheden per wedstrijd. 
 12. Bij hoeveel uitwedstrijden hebben zich ongeregeldheden voorgedaan?
 13. Vindt u het terecht dat door het gedrag van enkele kwaadwillende supporters honderden goedwillende supporters worden gedupeerd?
 14. Op welke manier lost een collectieve straf als dit ook maar iets van de door u en Frank Paauw genoemde problemen op?
 15. Wat voor effect heeft het collectief straffen volgens u op de verstandhouding tussen de goedwillende supporter en de politie? Zet dit de boel niet onnodig op scherp?

Deze vragen hebben wij per e-mail aan Joop de Schepper gesteld. Wij zijn benieuwd of hij zijn besluit wil onderbouwen.

Op dit moment zijn we aan het kijken naar juridische mogelijkheden om het besluit voor het verbieden van uitsupporters voor zowel Cambuursupporters als supporters die het Cambuurstadion willen bezoeken aan te vechten. Omdat wij benieuwd zijn hoe deze beslissingen tot stand zijn gekomen, is het eerste WOO (WOB) verzoek inmiddels de deur uit.

* Inmiddels heeft de politie de beschuldiging voor wat betreft bedreiging en intimidatie gerectificeerd. Dit zou niet om supporters van Cambuur gaan. Opvallend dat de maatregelen van de Politie Noord-Nederland en gemeente Eindhoven van kracht blijven. *