Plannen voor nieuw stadion Cambuur gepresenteerd

Plannen voor nieuw stadion Cambuur gepresenteerd

Gisteren zijn dan eindelijk de plannen voor het nieuwe stadion van Cambuur gepresenteerd. En het resultaat mag er wezen! Een vierkant stadion met open hoeken, tribunes tot aan het veld en hoge lichtmasten. Een stadion wat een Engelse sfeer ademt en bovendien raakvlakken heeft met ons huidige stadion. Dit is precies wat wij voor ogen hadden. Cambuur Culture is dan ook zeer tevreden met de gepresenteerde tekeningen.

Aan het uiteindelijke ontwerp van het stadion is een lang proces voorafgegaan. Een kleine twee jaar geleden is door Cambuur een stadioncommissie gevormd, bestaande uit supporters met verschillende achtergronden. De supporters van Cambuur zijn dus vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij de plannen voor ons nieuwe stadion. Dit is uniek in Nederland en hiervoor verdient het bestuur van Cambuur wat ons betreft een groot compliment.

Cambuur Culture heeft – samen met een afvaardiging van de M.I.-Side – een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van het stadionontwerp. Ongeveer tweeëneenhalf jaar geleden werden wij vanuit de M.I.-Side benaderd om in gesprek te gaan over het nieuw te bouwen stadion. Op 11 februari 2015 kwamen wij in de Cambuurbar bijeen om te brainstormen over het nieuw te bouwen stadion. Onze wensen, die ook blijken uit de notulen  van deze avond, zijn bijna allemaal overgenomen. Diverse overleggen volgden, waarin onder andere meerdere stadions de revue passeerden die als voorbeeld moesten dienen. Het stadion van 1. FSV Mainz 05, wat uiteindelijk als inspiratie voor ons nieuwe stadion heeft gediend kwam dan ook uit ónze hoek (met dank aan Wouter Schollema). En ónze mannen in de commissie, Jelle en Emko, hebben zich hier met succes hard voor gemaakt.

De plannen van Cambuur moeten nog door de gemeenteraad, maar alle seinen lijken op groen te staan. De bedoeling is dat wij vanaf 2020 onze wedstrijden op de nieuwe locatie achter het WTC zullen afwerken. Met pijn in ons hart zullen wij het Cambuurplein moeten verlaten, maar we moeten vooruit.

Toch zijn er zeker nog een aantal zaken die of nog niet helemaal zeker zijn, of nog moeten veranderen willen wij ons helemaal thuis gaan voelen in ons nieuwe stadion. Belangrijkste punt is de nieuwe supportershomes. Homes ja, want dit moeten er twee worden, waarvan één geëxploiteerd door de KvC en de ander door een combinatie Cambuur Culture en M.I.-Side. Positief is dat de club zeker openstaat voor onze ideeën. De invulling en het beschikbare aantal m2’s staan echter nog niet vast. Datzelfde geldt voor de staanplaatsen. Dat we deze gaan krijgen, dat is eigenlijk al zeker, maar wat ons betreft wordt dit een volledige staantribune worden en niet slechts één staanvak. Dat ook bij Cambuur de voorkeur bestaat voor een hybride grasmat (écht gras, verstevigd met kunstvezels) juichen wij toe, maar ook deze beslissing is nog niet definitief. Onzeker is verder of de naam van het stadion wordt vercommercialiseerd. Dit is iets waar wij in ieder geval fel op tegen zijn.

Een punt dat momenteel wel vaststaat en waar wij minder blij mee zijn is dat het uitvak momenteel niet ingetekend staat vlakbij onze fanatieke tribune. In eerdere ontwerpen was dit nog wel het geval, maar dit moest helaas door een andere invulling van de commerciële ruimten worden aangepast. Daarnaast is daar nog de naam van het plein waaraan ons stadion zal verrijzen. Dit heet nu het Fryslânplein. Met een dergelijke naam staan wij tweewekelijks voor aap, want een Friese club dat zijn wij niet en willen wij niet zijn. Daar zal je toch echt dertig kilometer voor naar het zuiden moeten rijden. Dat wethouder Henk Deinum tijdens de persconferentie zijn twee’talig’heid weer eens ten toon moest spreiden, was voor ons dan ook de enige smet op het goede nieuws dat de heren brachten. De naam van het plein moet in onze ogen dan ook zeker worden veranderd.

Vandaag was een mooie dag met fantastisch nieuws. Zoals het er nu uitziet zal Cambuur één van de mooiste stadions van Nederland krijgen, want het ontwerp wat er nu ligt is prachtig. Cambuur Culture zal zich volledig inzetten om daarnaast ook de hiervoor genoemde aandachtspunten tot een goed einde te brengen. Wij hebben er in ieder geval alle vertrouwen in.

Forza Cambuur!