Bevindingen Enquête Cambuurstadion

Bevindingen Enquête Cambuurstadion

cambuurstadionOmdat op dit moment de mogelijkheden in kaart worden gebracht voor een nieuw stadion heeft Supportersclub Cambuur Culture middels een enquête onderzocht hoe hier tegenaan wordt gekeken. De vragenlijst had betrekking op de locatie en het ontwerp van het nieuwe stadion.

Het afnemen van de enquête hebben wij in twee stappen gedaan. De enquête is eerst naar onze leden gestuurd. Vervolgens hebben wij de enquête openbaar gemaakt zodat hij voor een grotere doelgroep beschikbaar was.

De enquête is ingevuld door 142 leden van Cambuur Culture. Na de enquête openbaar te hebben gemaakt kwam het aantal respondenten uit op 1.422.

Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van de gehouden enquête. De volledige uitslag van de onder onze leden gehouden enquête is HIER terug te vinden. De uitkomsten van de openbare enquête kunnen HIER worden gedownload.

matchday18Locatie (ver)nieuw(d) stadion

Overduidelijk is de mening van de supporters met betrekking tot de locatie van het stadion. Maar liefst 75% van de respondenten geeft aan een voorkeur te hebben voor een stadion aan het Cambuurplein. Het merendeel van de respondenten kiest hierbij voor nieuwbouw op de huidige locatie (44%), een kleiner deel wil het huidige stadion verbouwen (31%). Slechts 25% kiest voor het WTC. Onze leden zijn zelfs nog uitgesprokener. Niet minder dan 92% van onze leden wil het Cambuurplein niet verlaten. De charme en de sfeer van de locatie worden door beide groepen belangrijk geacht. Daarnaast speelt ook de cultuurhistorische link van de club met de wijk een grote rol.

Voorstanders van het Cambuurplein kiezen vooral voor deze locatie omdat ze dit een mooiere locatie vinden dan een stadion bij het WTC. Daarnaast verwachten zij dat Cambuur ook aan het Cambuurplein uit kan groeien tot een stabiele Eredivisieclub. Voor voorstanders van een verhuizing naar het WTC is de veronderstelling dat die locatie de commerciële en sportieve prestaties van Cambuur zal doen verbeteren doorslaggevend.

Slechts 21% van de respondenten vindt Eredivisievoetbal het belangrijkste en hecht aan de locatie van een nieuw stadion weinig belang. De resterende 79% van de respondenten hecht naast Eredivisievoetbal ook (veel) belang aan de locatie van ons nieuwe stadion, waarvan de grote meerderheid dus kiest voor het Cambuurplein.

Over de parkeermogelijkheden bij ons huidige stadion is 52% van de respondenten ontevreden. Echter geeft een minderheid bestaande uit 43% van de respondenten aan de parkeermogelijkheden een belangrijk aspect te vinden bij het stadionbezoek.

Ontwerp nieuw stadion

Naast de locatie van het (ver)nieuw(d)e stadion is ook gekeken naar de wensen van supporters met betrekking tot het ontwerp van het stadion. Er is onderzocht welke fysieke elementen wel en welke juist niet worden gewaardeerd door de supporters.

Aspecten van het huidige stadion die door de supporters als positief beoordeeld worden zijn onder andere de lichtmasten en de Oost- en Zuidtribune die dicht op het veld zitten. Dat de kiosken en het supportershome bemand worden door vrijwilligers in plaats van door betaald personeel wordt door velen zeer gewaardeerd. Waar de supporters niet tevreden over zijn bij het huidige stadion zijn het kunstgras, de hoge muren bij de Noord- en Westtribune. Ook de open hoeken van ons stadion worden minder positief beoordeeld. Met betrekking tot de voorzieningen zegt 61% ontevreden te zijn over de toiletten. 35% is ontevreden de kiosken en snacktenten. Dit heeft voornamelijk te maken met lange wachtrijen.

Een overgrote meerderheid (68%) vindt dat het nieuwe stadion een capaciteit van 15.000 toeschouwers moet krijgen. Hierbij is een optie tot uitbreiding gewenst.

Belangrijke aspecten bij een nieuw stadion zijn tribunes tot aan het veld (71% tegen 25%), echt gras (46% tegen 10%) en een staantribune (59% tegen 15%). Hier zijn zowel onze leden als de mensen die de openbare enquête hebben ingevuld het over eens. Met betrekking tot een aantal andere aspecten bestaan duidelijke verschillen tussen deze groepen.

Waar onze leden duidelijk kiezen voor een vierkant stadion (48% tegen 23%), wordt in de openbare enquête juist voor een rond stadion gekozen (41% tegen 24%). Een tweede ring draagt de voorkeur van onze leden duidelijk niet (32% tegen 13%). In de openbare enquête bestaat een (lichte) voorkeur voor een tweede ring (20% tegen 17%).  Uit de enquête onder onze leden komt geen duidelijke voorkeur voor open (30%), dan wel dichte hoeken (32%) naar voren. Dit terwijl in de openbare enquête een duidelijke voorkeur voor dichte hoeken bestaat (49% tegen 13%).

Het verschil tussen onze leden en overige respondenten komt ook duidelijk terug bij de beoordeling van in stijl uiteenlopende stadionontwerpen.

Craven Cottage, het stadion van Fulham, komt bij onze leden duidelijk als winnaar uit de bus. Met een beoordeling van een 7.75 heeft dit stadion een ruime voorsprong op de nummer twee, het Marshal Józef Piłsudski Stadium van Cracovia Kraków. Dit stadion werd beoordeeld met een 6.3. De schets van een Cambuurstadion bij het WTC krijgt een 6,2.

Bij de openbare enquête is het echter de schets van het Cambuurstadion dat met een 7,67 als beste wordt beoordeeld. Wel wordt veelvuldig opgemerkt dat een tweede ring als minder mooi wordt gezien. Craven Cottage eindigt met een 6,7 op de tweede plaats.

Ingezonden scriptie: Het thuisgevoel van supporters bij het Cambuurstadion

Het afgelopen jaar heeft Cambuursupporter Jelle voor zijn afstudeerscriptie kwalitatief onderzoek gedaan naar het thuisgevoel van supporters bij het Cambuurstadion. Jelle studeerde Sociale Geografie en Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wij hebben van hem zijn scriptie met de titel “Cambuurplein, pisgeur en een half kapot stoeltje; Het thuisgevoel van supporters bij het voetbalstadion.” mogen ontvangen. Wij achten zijn onderzoek van belang voor de beslissing omtrent ons nieuwe stadion. Vanwege deze reden volgen hierna zijn aanbevelingen voor wat betreft het behouden van een thuisgevoel van supporters bij een (ver)nieuw(d) Cambuurstadion:

−      Voor het thuisgevoel van de Cambuursupporter heeft verbouwen van het huidige stadion de voorkeur boven nieuwbouw. Nieuwbouw op de huidige locatie heeft de voorkeur boven nieuwbouw op een andere locatie. Een afgelegen stadion buiten de stad of op een industrieterrein is het horrorscenario.

−      Laat een nieuw te bouwen stadion/tribune gelijkenissen tonen met het huidige. Op deze manier wordt het thuisgevoel zoveel mogelijk behouden. Voorbeelden van aspecten die daarbij naar voren komen zijn; hoge lichtmasten, losse tribunes, verschil in tribunehoogten, stoeltjes in de clubkleuren, dicht op het veld zitten.

−      Het thuisgevoel kan worden bevorderd door fysieke elementen uit het huidige stadion mee te nemen naar een nieuw stadion. Dit zorgt voor herkenning en representatie van de symbolische waarde. Gedacht kan worden aan het oude scorebord, de tegeltjes met beeltenis van het Cambuur wapen voor de hoofdingang, de ‘zeecontainer’ als gehandicapten tribune en de graffiti-wand bij de ingang van de Noordtribune.

−      Sla niet door in modernisering. Juist het gebrek aan comfort en de ouderwetse uitstraling is iets dat met Cambuur en het stadion geassocieerd wordt en dat bij de authentieke voetbalbeleving past. Een voorbeeld hiervan is de vrijwilliger achter de bar in plaats van een professioneel cateringteam dat plastic muntjes als betaalmiddel hanteert.

−      Bepaalde aspecten die in een nieuw stadion beter kunnen dan dat nu in het huidige stadion het geval is; echt gras in plaats van kunstgras, tribunes doortrekken tot aan het veld, een staantribune, twee (ruimere) supportershomes die elk een eigen doelgroep aanspreken, echt bier in plaats van evenementenbier.

 

Voor de belangstellende lezer is de volledige scriptie van Jelle HIER te downloaden.

 

Bovenstaande aanbevelingen zijn op basis van het thuisgevoel van supporters. Logischerwijs spelen daarnaast nog andere aspecten een rol bij het ontwikkelen van een nieuw stadion. Van bovengeschikt belang is de veiligheid en de economische/sportieve toekomst van de club. Echter, hier kan kritisch naar gekeken worden. De vraag is of het daarvoor noodzakelijk is om het huidige stadion en de huidige locatie te verlaten. Een nieuw stadion hoeft namelijk geen voorbode te zijn voor sportief succes en economische voorspoed. De uitwedstrijd bij Ajax wees uit dat ongeregeldheden net zo goed bij moderne stadions aan de rand van de stad plaats kunnen vinden. Hopelijk kan er zoveel mogelijk met de genoemde aanbevelingen rekening gehouden worden en blijft de unieke cultuur van Cambuur zo behouden.

Samenvattend

De overgrote meerderheid van de respondenten (75%) heeft een voorkeur voor een (ver)nieuw(d) stadion aan het Cambuurplein.

Het nieuwe stadion zou een capaciteit van 15.000 plaatsen moeten krijgen. De overgrote meerderheid van de respondenten kiest voor een stadion met tribunes tot aan het veld, een staantribune en echt gras. Daarnaast vinden de respondenten het belangrijk dat kiosken en supportershome bemand blijven de vele vrijwilligers die Cambuur rijk is. Over andere aspecten van het stadion verschillen de meningen.

In de openbare enquête wordt een ovaal stadion met dichte hoeken als beste beoordeeld. Onze leden kiezen echter voor een ‘Engels stadion’. Een vierkant stadion zonder tweede ring en met hoge lichtmasten.