Brief: Betreft Voortgang nieuwbouw stadion

Brief: Betreft Voortgang nieuwbouw stadion

Gemeente Leeuwarden

Ter attentie van de heer H. Deinum

Oldehoofsterkerkhof 2

8911 DH Leeuwarden

 

cc: De heer J. Anker, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Wyckerveste

 

Leeuwarden, 20 juni 2018

Betreft: Voortgang nieuwbouw stadion SC Cambuur en gebiedsontwikkeling WTC

 

Geachte heer Deinum, geachte heer Anker, geachte heer Dijkstra, geachte heer Meijer,

Wij schrijven deze brief omdat wij als Cambuursupporters ons grote zorgen maken over de ontwikkeling van de plannen voor de nieuwbouw van het Cambuurstadion.

De komst van het nieuwe stadion met de bijbehorende gebiedsontwikkeling is niet alleen essentieel voor het voortbestaan van onze club, maar is ook voor de stad Leeuwarden en haar omgeving ontzettend belangrijk.

Voor Leeuwarden betekent de gebiedsontwikkeling een enorme stimulans voor de economie, toerisme en werkgelegenheid. Daarnaast is de komst van het stadion belangrijk omdat hiermee een ‘rotte plek’ in onze mooie stad een prachtige invulling krijgt. Met de komst van vele bedrijven ontstaat een leisure locatie die in het noorden van ons land nog niet bestaat en een publieke aantrekkingskracht heeft op de gehele noordelijke regio.

Voor Cambuur betekent de komst van een nieuw stadion een financiële impuls, waarmee een structurele plaats in de Eredivisie in de lijn der verwachting ligt. Niet alleen om te groeien is de stap naar een nieuw stadion noodzakelijk, maar ook het voortbestaan van de club wordt hiermee gegarandeerd. Het huidige stadion is zwaar verouderd en de onderhoudslasten stijgen met het jaar. Renovatie en/of verbouwen van het huidige stadion is voor Cambuur geen haalbare kaart. Zonder de komst van een nieuw stadion is het niet de vraag óf Cambuur failliet gaat, maar wanneer.

Wij willen alle betrokken partijen dan ook oproepen om zich ten volste in te spannen om dit project te laten slagen.

Van de gemeente vragen en verwachten wij een coöperatieve houding. Inmiddels is mede door de achterban van Cambuur vele jaren gewerkt aan deze nieuwbouwplannen en zijn door de diverse betrokken partijen de nodige verwachtingen richting de supporters gewekt. Als gezamenlijke supportersverenigingen en M.I.-side merken wij dat de onrust bij onze achterban door de huidige onzekerheid toeneemt. Het is politiek niet te verkopen wanneer dit plan, waar iedereen nu al zo lang naar uitkijkt, niet door zou gaan.

Van de investeerders verwachten wij om zo nodig water bij de wijn te doen. We zitten nu in een stadium waar het voor de investeerders vrijwel niet mogelijk is zich terug te trekken zonder dat dit project, onze stad en onze club onherstelbare schade wordt berokkend.

Wij spreken de hoop en verwachting uit dat alle partijen spoedig tot een akkoord zullen komen. Binnenkort doen de Reuzen van Royal de Luxe in het kader van de Culturele Hoofdstad onze stad aan. Leeuwarden heeft er echter veel meer aan wanneer de slapende reus Cambuur eindelijk kan ontwaken in een schitterend nieuw stadion!

Met vriendelijke groet,

 

namens SCS Kern van Cambuur       namens Stichting Cambuur Culture                namens M.I.-side

Kees Elzinga                                         Peter Gras                                                           Emko Vogelzang