BVO negeert Cambuur Culture stelselmatig

BVO negeert Cambuur Culture stelselmatig

SC CAMBUUR CULTUREZoals een ieder weet is Cambuur Culture morgen op de Open Dag niet welkom met een stand. Dit omdat wij geen ‘partner’ zouden van de BVO zijn. Wij hebben per e-mail nogmaals aan de BVO om tekst en uitleg gevraagd. In deze mail vragen wij ons af wat de criteria zijn om als ‘partner’ te worden aangemerkt. Zie onderstaande mail. Tot op heden hebben wij helaas nog steeds geen antwoord op onze mail mogen ontvangen..

Wij zijn buitengewoon teleurgesteld in de houding die de BVO richting ons aanneemt. De BVO (b)lijkt Cambuur Culture stelselmatig te negeren. Afspraken worden niet na gekomen en mails worden niet beantwoord. Dit terwijl omgekeerd verzoeken vanuit de BVO door ons wel worden gehonoreerd. Zo staken wij, op verzoek van de BVO, tijdens de eerste training van dit seizoen ons vuurwerk af op de Noord-tribune in plaats van, zoals gebruikelijk, op de hoofdtribune.

Bovendien zijn wij van mening dat wij hebben laten zien over een flinke achterban te beschikken. In een jaar tijd zijn wij gegroeid naar een ledental van niet minder dan 300 man. Het negeren van Cambuur Culture betekent ook het negeren van onze achterban.  Dit vinden wij niet acceptabel. Wij hebben de BVO dan ook medegedeeld dat wij niet bereid zijn nog langer genoegen te nemen met een plaats aan de zijlijn. Het wordt tijd voor erkenning!

STAND UP FOR THE CULTURE

 

Beste Jan,

Wij betreuren het ten zeerste dat de BVO weigert om ons een stand te geven tijdens de Open Dag.

 Al ruim 2,5 jaar zetten wij ons als supportersclub in voor de belangen van de supporters van Cambuur. Een jaar geleden zijn wij begonnen met het werven van leden. In een jaar tijd zijn wij gegroeid naar een ledental van niet minder dan 300 man. Wij vinden dat wij hebben aangetoond een flinke achterban te hebben.

 Nu wordt ons een stand bij de Open Dag geweigerd omdat wij geen ‘partner’ van de club zijn. Wat is dat, een ‘partner’ van de club? De afgelopen jaren hebben veel bedrijven en commerciële partijen stands gehad op de Open Dag. Niks mis mee, maar deze bedrijven zijn wel welkom als ‘partner’, maar een supportersclub met een flinke achterban en binding met de club is niet welkom?

Wij hebben het gevoel dat de BVO ons buiten de deur wil houden. Juist een Open Dag is voor ons een mooie kans om aan de supporters te laten zien waar wij mee bezig zijn. Een kans voor ons om verder te groeien.

 Wij willen je vragen dit bericht door te spelen aan de directie. Wij zijn niet van plan nog veel langer genoegen te nemen met een plaats aan de zijlijn. Het wordt tijd dat wij en onze achterban door de BVO serieus worden genomen en dat wij eindelijk worden erkend.

 Graag ontvangen op korte termijn een reactie op deze mail. Wij zouden graag willen weten wat de criteria zijn om als ‘partner’ te worden aangemerkt.

 Met vriendelijke groet,

Johan

Supportersclub Cambuur Culture