Cambuur verhuist naar het WTC

Cambuur verhuist naar het WTC

herinrichting cambuurplein 1999Afgelopen maandag heeft de BVO op een persconferentie de locatie van ons nieuwe stadion bekend gemaakt. Wanneer alles volgens plan verloopt zal het nieuwe stadion worden gebouwd bij het WTC. Dit betekent dat Cambuur de heilige grond aan het Cambuurplein zal verlaten.

Supportersclub Cambuur Culture betreurt deze verhuizing ten zeerste. De huidige locatie middenin een volkswijk is prachtig en hoort bij onze club. De verhuizing naar het WTC doet dan ook pijn. Dit blijkt ook wel uit het feit dat 75% van de ruim 1.400 respondenten op onze enquête kozen voor een nieuw stadion aan het Cambuurplein.

Toch steunt Supportersclub Cambuur Culture het besluit om naar het WTC te verhuizen. Uit onze (zeer betrouwbare) informatie blijkt dat een nieuw stadion aan het Cambuurplein financieel niet haalbaar is. Hier konden niet genoeg investeerders voor worden gevonden. De keuze voor het WTC is niet slechts gemaakt om een hogere begroting te realiseren en een stabiele eredivisie-club te kunnen worden. Het is een keuze geweest tussen een financieel gezonde club of een failliete club. Wij hebben begrepen dat het toekomstige onderhoud aan het huidige Cambuurstadion niet door Cambuur zou kunnen worden gefinancierd. Vanwege deze reden steunen wij het besluit van de BVO. Verhuizing naar het WTC was de enige optie.

Wel zouden wij het toejuichen wanneer de BVO de keuze voor het WTC met cijfers zou onderbouwen. Hiermee wordt een stuk onrust onder de supporters van Cambuur weggenomen, en kan bovendien begrip worden gekweekt voor dit moeilijke besluit.

Met de verhuizing naar het nieuwe stadion bij het WTC bestaat de kans dat een deel van de Cambuur beleving verloren gaat. Om de sfeer, uitstraling en identiteit van onze club zoveel mogelijk te behouden is het van het uiterste belang dat onze club een Cambuur-waardig stadion krijgt. Om dit te bereiken hebben Kern van Cambuur, Cambuur Culture en de M.I.-side begin maart van dit jaar bij de BVO het verzoek neergelegd om met ons om tafel te gaan om onze wensen met betrekking tot het nieuwe stadion te bespreken.

De volgende aandachtspunten zijn per mail aan de BVO doorgegeven:

  • Eigen supporters (sta)vak voor de fanatieke aanhang van SC Cambuur
  • Eigen supportershome met de mogelijkheid van twee ruimtes zoals dit ook bij het stadion van FC Utrecht het geval is.
  • Voldoende opslagmogelijkheid voor spandoeken en andere sfeerartikelen.
  • Voorkeur gaat uit naar een vierkant stadion zonder zgn. tweede ring en met tribunes tot aan het veld.
  • Spelen op echt gras.
  • Goede facilitaire voorzieningen.
  • Kiosken en supportershome bemannen door vrijwilligers.
  • Goede toegang en faciliteiten voor de minder valide supporters.

Wij zullen er alles aan doen deze wensen te realiseren en ervoor te zorgen dat onze club een prachtig nieuw stadion krijgt!