Column: Beeldvorming

Column: Beeldvorming

De reden dat we de afgelopen jaren zo vaak een verplichte buscombi opgelegd hebben gekregen is simpel. Cambuursupporters hebben een slechte naam. Dit terwijl zich de afgelopen jaren amper incidenten hebben voorgedaan. Wanneer in de bedrijfskantine of op een verjaardag over voetbal gesproken wordt, en je aangeeft dat je Cambuursupporter bent en behalve thuiswedstrijden zo fanatiek bent om ook veel uitwedstrijden te bezoeken wordt je door veel mensen direct vreemd aangekeken. Soms wordt zelfs de vraag gesteld ‘Je hoort toch niet bij dat tuig hè’. Deze mensen hebben vaak nog nooit een stadion van binnen gezien, toch zijn ze er van overtuigd dat fanatieke voetbalsupporters tuig zijn, en Cambuursupporters al helemaal. Waar ligt dit aan? Beeldvorming.

De media speelt een belangrijke rol in deze beeldvorming. Voetbal is populair, en scoort altijd goed in de media. Zo ook artikelen over voetbalgerelateerde zaken en voetbalsupporters. Mensen willen sensatie, en de media wil een hoge oplage, goede kijkcijfers of veel pageviews. Incidenten bij het voetbal worden dan ook vaak ontzettend uitvergroot in de media waarbij voetbalsupporters als tuig worden afgeschilderd. Van (goede) journalistiek is vaak geen sprake, maar alles voor de oplage, kijkcijfers en pageviews. Wat Cambuur betreft heeft vooral de Leeuwarder Courant hier een handje van. Zie bijvoorbeeld hun artikel over onze recente actie “Wij eisen nacompetitie!”. Wat werkelijk gebeurde is dat de training kortstondig werd onderbroken om de spelers wakker te schudden (kennelijk met succes). Hierna werd de spelers alle gelegenheid geboden om verder te trainen waarna de spelers onder een luid applaus de kleedkamers opzochten. De LC sprak echter over het verstoren van de training, waardoor de training vroegtijdig afgebroken diende te worden en de spelers onder begeleiding van een cynisch applaus het veld afliepen. Dat dit artikel vervolgens ook nog eens op de voorpagina wordt geplaatst zegt al genoeg over de journalistieke standaard die deze sensatiekrant hanteert. Beeldvorming.

Naast de media speelt Cambuur echter ook een rol bij de vooroordelen die mensen over Cambuursupporters hebben. In hetzelfde artikel van de LC vermeld veiligheidsmanager Keimpe Vellinga dat bij de actie ‘supporters met een stadionverbod aanwezig waren’. Waarom moet deze opmerking gemaakt worden? Tijdens de actie is geen enkele wanklank gevallen, dat mensen met een stadionverbod aanwezig waren is dan totaal niet van belang. Daarnaast is Cambuur op dit moment fanatiek bezig met het verspreiden van propagandamateriaal van Meld Misdaad Anoniem. Cambuur heeft een nieuwsbericht (link: http://www.cambuur.nl/sc-cambuur-en-m) geplaatst op haar website, er zijn flyers uitgedeeld (alleen niet op de fanatieke noord-tribune?) en het hele stadion is volgehangen met posters. Meld Misdaad Anoniem. Misdaad. Dat is wat mensen lezen. Misdaad. Voor veel mensen is dit genoeg om hun vooroordelen bevestigd te zien. Dit terwijl er eigenlijk nooit wat gebeurt bij Cambuur. Beeldvorming. Daarnaast zullen ook veel (potentiële) sponsoren dezelfde gedachtegang hebben. Ook PR-technisch is dit dan ook een gigantische blunder van Cambuur.

Dat de gemiddelde Nederlander een negatief beeld over de voetbalsupporter heeft is nog niet het ergste. Politici, beleidsmakers en Burgemeesters hebben echter veelal hetzelfde beeld. Burgemeesters leggen vaak puur op basis van vooroordelen een verplichte buscombi op. Voor politici is de voetbalsupporter vaak een makkelijk doelwit om te scoren. Dat er nu alleen al gesproken wordt over de invoering van de omkering van bewijslast bij voetbalgerelateerde incidenten zegt genoeg.