Doelstellingen en standpunten

Doelstellingen en standpunten

Supportersclub Cambuur Culture komt op voor de belangen van de supporters van Cambuur. Daarnaast is het onze doelstelling de clubcultuur van Cambuur te bewaken. Door het organiseren van sfeeracties willen wij tevens een belangrijke bijdrage leveren aan een positieve sfeer rond de wedstrijden (en soms ook trainingen) van onze club.

Hieronder worden onze belangrijkste doelstellingen en standpunten uiteengezet en toegelicht.

Bewaken van de clubcultuur

Cambuur is een volksclub en dit moet zo blijven. Het bewaken van de clubcultuur is daarom van het grootste belang.
Wij zijn blij dat één van onze belangrijkste doelstellingen op dit gebied reeds is gerealiseerd. Het historische wapen van onze club is per januari 2014 in ere hersteld. Hier heeft Supportersclub Cambuur Culture zich altijd hard voor gemaakt. Wij pleiten verder voor de volgende punten:

De clubcultuur van Cambuur moet in statuten worden vastgelegd
Supportersclub Cambuur Culture pleit ervoor de naam van onze club, de clubkleuren, thuisshirt, speelstad en de naam van ons stadion in statuten vast te leggen. Dit onder de bescherming van een zogenaamd ‘gouden aandeel’. Het ‘gouden aandeel’ zou hierbij in bezit moeten komen van de supportersverenigingen Kern van Cambuur en Supportersclub Cambuur Culture.

Al deze dingen lijken vanzelfsprekend te zijn. In het buitenland is de clubcultuur van sommige clubs echter vernietigd door (veelal buitenlandse) investeerders. De beste manier om dit te voorkomen is het invoeren van een ‘gouden aandeel’.

Supporters moeten inspraak hebben bij het nieuw te bouwen stadion
Supportersclub Cambuur Culture betreurt de verhuizing van het Cambuurplein naar het WTC-terrein. Toch steunen wij deze beslissing omdat dit de enige realistische optie is. Met de verhuizing naar het nieuwe stadion bij het WTC bestaat de kans dat een deel van de Cambuur beleving verloren gaat. Om de sfeer, uitstraling en identiteit van onze club zoveel mogelijk te behouden is het van het uiterste belang dat onze club een Cambuur-waardig stadion krijgt. Om dit te bereiken dienen alle partijen binnen Cambuur invloed te hebben op hoe ons nieuwe stadion eruit komt te zien.

Supportersclub Cambuur Culture heeft in samenwerking met de Kern van Cambuur en de M.I.-side de volgende aandachtspunten aan de BVO doorgegeven met betrekking tot het nieuwe stadion:

  • Eigen supporters (sta)vak voor de fanatieke aanhang van SC Cambuur.
  • Eigen supportershome met de mogelijkheid van twee ruimtes zoals dit ook bij het stadion van FC Utrecht het geval is.
  • Voldoende opslagmogelijkheid voor spandoeken en andere sfeerartikelen.
  • Voorkeur gaat uit naar een vierkant stadion zonder tweede ring en met tribunes tot aan het veld.
  • Spelen op echt gras.
  • Goede facilitaire voorzieningen.
  • Kiosken en supportershome bemannen door vrijwilligers.
  • Goede toegang en faciliteiten voor de minder valide supporters.

Inmiddels is op initiatief van de BVO een stadioncommissie gevormd bestaande uit twee vertegenwoordigers van de Kern van Cambuur, een vertegenwoordiger van Cambuur Culture, een vertegenwoordiger van de M.I.-side en een aantal andere supporters. Dit betekent dat de BVO waarde hecht aan de mening van haar supporters over het nieuwe stadion. Iets wat wij uiteraard van harte toejuichen.

Wij hopen dat dit leidt tot een stadion waar wij trots op kunnen zijn. Van belang is dat bovenstaande punten zoveel mogelijk worden gerealiseerd.

Opkomen voor de belangen van de supporters van Cambuur
Jaarlijks trekken de duels in de Eredivisie en Eerste Divisie ruim 7 miljoen bezoekers. In seizoen 2012-2013 werden op die 7 miljoen bezoekers iets meer dan 600 aanhoudingen verricht, wat betekent dat nog geen 0,01% van de supporters met de politie in aanraking is gekomen. Het aantal incidenten en aanhoudingen daalt bovendien al jaren. Ook bij onze club is het, op een enkel incident na, al jarenlang rustig.

Incidenten bij het voetbal worden in de media echter breed uitgemeten. Voetbalsupporters hebben daardoor onterecht een zeer negatief imago gekregen, wat doorwerkt in het veiligheidsbeleid rond veel wedstrijden.

Hierdoor hebben voetbalsupporters nog steeds te maken met onnodig strenge beperkingen. Veel van deze beperkingen zijn landelijk opgelegd. Andere beperkingen zijn echter lokaal en aan de gemeente Leeuwarden of de BVO gerelateerd.

Landelijke problematiek

Veel regelgeving waar voetbalsupporters mee te maken hebben wordt niet in Leeuwarden gemaakt maar in Den Haag (de politiek), de te bezoeken gemeente (lokale driehoek) of Zeist (de KNVB). Een supportersclub van één enkele club heeft hier maar weinig invloed op. Supporters van de verschillende clubs moeten hun krachten daarom bundelen. Samen staan we een stuk sterker.

Vanwege deze reden is Supporterscollectief Nederland (www.supporterscollectiefnederland.nl) opgericht. Cambuur Culture speelt een belangrijke rol in dit nieuwe Supporterscollectief en maakt zelfs deel uit van het startbestuur.

Supporterscollectief Nederland behartigt de belangen van alle voetbalsupporters in Nederland. Van de fanatieke supporter die zijn club uit en thuis volgt en de trouwe seizoenkaarthouder op de lange zijde tot de liefhebber die incidenteel een wedstrijd wil bezoeken.

Nu al is Supporterscollectief Nederland een structurele gesprekspartner van de belangrijkste landelijke partijen als het gaat om organisatie van voetbalwedstrijden en wet- en regelgeving die betrekking heeft op supporters. Het collectief is eveneens onderdeel van de zogenoemde expertgroep Voetbal en Veiligheid, waarin ook de KNVB, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en de politie zijn vertegenwoordigd.

Supporterscollectief Nederland zet zich onder meer in voor:

Meer vrijheid bij het bezoek aan uitwedstrijden
In het geval van het opleggen van beperkende maatregelen rond uitwedstrijden, zoals een combiregeling, moet meer gekeken worden naar de specifieke omstandigheden. Een hogere drempel en heldere criteria voor het opleggen van beperkingen zijn het streven. In samenwerking met beide clubs en hun supporters kunnen vaak goede afspraken gemaakt worden om wedstrijden zonder veel restricties te kunnen spelen.

Een rechtvaardig stadionverbodenbeleid
Opgelegde straffen moeten rechtvaardig en proportioneel zijn. Van de door de KNVB vastgelegde minimumstraffen voor stadionverboden moet kunnen worden afgeweken als de omstandigheden hier aanleiding toe geven. Net als gebruikelijk in het strafrecht moet altijd gekeken worden naar het specifieke geval en moet maatwerk worden toegepast. Dit geldt uiteraard ook voor gevallen racisme, discriminatie of andere overtredingen. Tevens moet elke club ‘first offenders’ een alternatieve straf aan kunnen bieden.

Minder clubcardverplichtingen
Bij veel wedstrijden is een clubcard om veiligheidsredenen verplicht om een kaartje te kunnen kopen. Dit zorgt ervoor dat vooral incidentele bezoekers afhaken, zeker omdat iedere Nederlander slechts bij één club geregistreerd mag staan. Een seizoenkaarthouder van FC Utrecht kan bijvoorbeeld niet naar MVV-Sparta als hij een weekendje in Maastricht is omdat hij al in Utrecht geregistreerd staat. Deze blokkade rond het Nederlandse voetbal is zeer onwenselijk en bovenal in veel gevallen geen effectief middel om problemen te voorkomen.

Betere uitvakken
Het uitvak is vaak het verdomhoekje van het stadion, terwijl de aanwezigheid van uitsupporters juist een belangrijk onderdeel is van de voetbalcultuur. Het Nederlandse uitvak is vaak ingericht als een kooi, inclusief hekwerken, prikkeldraad en afscheidingen van plexiglas die het zicht belemmeren. Supporters die in zo’n uitvak worden ontvangen zullen de volgende keer niet meer terugkomen of zich gaan gedragen zoals ze ontvangen worden: slecht. Behandel supporters normaal, zorg voor een normaal uitvak met voldoende plaatsen en goed zicht dat vergelijkbaar is met de thuisvakken en supporters zullen zich ook normaal gedragen.

Relatie clubs-aanhang verbeteren
Clubs bewust maken van de waarde van een goede relatie met de supporters. Supporters vervullen een essentiële rol binnen een voetbalclub en het is dan ook belangrijk dat de club in goed contact staat met de relevante supportersgroepen. Clubs zien helaas nog te vaak over het hoofd dat supporters het beste voor hebben met de club en van grote waarde kunnen zijn als zij meer bij de club betrokken worden. Betrokkenheid zorgt ervoor dat supporters zich nog meer zullen inzetten voor hun club, waarmee wederzijds vertrouwen zich ruimschoots terugbetaalt.

Cambuur Culture heeft de standpunten van Supporterscollectief Nederland mede opgesteld en ondersteunt deze standpunten natuurlijk van harte. Kijk voor meer informatie op www.supporterscollectiefnederland.nl

Lokale problematiek

Hiervoor hebben wij een aantal landelijke problemen uiteen gezet. Op lokaal niveau worden echter ook belangrijke beslissingen genomen door bijvoorbeeld de gemeente Leeuwarden, maar ook door (de veiligheidsmanager van) onze club. Hoewel wij over bepaalde zaken zeker tevreden zijn (bijvoorbeeld prijsafspraken rondom uitwedstrijden en het aanwezig zijn van een Commissie Stadionverboden), valt er naar de mening van Cambuur Culture echter ook nog een hoop te verbeteren.

Hieronder volgt een overzicht van onze belangrijkste standpunten:

Realistische prijzen voor thuis- en uitwedstrijden
Supportersclub Cambuur Culture was tot aan dit seizoen zeer tevreden over de prijs voor een (seizoens)kaart voor thuiswedstrijden. De kaarten waren realistisch geprijsd, zeker gezien het feit dat we Eredivisie speelden. Na degradatie zijn de prijzen niet of slechts beperkt aangepast. Hierdoor zijn thuiswedstrijden nu aan de dure kant. Het is zaak dat deze prijzen de komende jaren niet verder stijgen.

Wat betreft het bezoek aan uitwedstrijden wordt momenteel bij buscombi’s een vaste prijs gehanteerd van 35 euro. Leden van de Kern van Cambuur krijgen 5 euro korting. Cambuur Culture is van mening dat vaste uitsupporters beloond zouden moeten worden voor hun trouwe steun. Bijvoorbeeld door het invoeren van een aantrekkelijk geprijsde seizoenskaart voor uitwedstrijden.

Vervoer naar uitwedstrijden dient zo vrij mogelijk plaats te vinden
De vervoerswijze bij uitwedstrijden (buscombi, autocombi of vrij vervoer) wordt niet door Cambuur opgelegd, maar door de gemeente van de club die we bezoeken. Toch hanteert Cambuur ook een aantal eigen regels die naar onze mening niet helpen bij het aantrekkelijk maken van het bezoek aan uitwedstrijden.

Om een voorbeeld te noemen maakt Cambuur bij autocombi’s een onderscheid tussen supporters die met de auto de wedstrijd bezoeken en supporters die vrijwillig in de bus plaats nemen. De groep met de auto mag, zoals het hoort bij een autocombi, gewoon een biertje drinken. In de bus geldt echter een alcoholverbod. De BVO hanteert voor de bussen namelijk het strengere buscombiregime. Dit terwijl de veiligheidssituatie hiervoor geen enkele aanleiding biedt. Cambuur Culture is van mening dat bij autocombi’s elke supporter van een biertje moet kunnen genieten.

Een ander punt is dat Cambuur het supportersgroepen bij een autocombi niet toestaat een eigen bus te huren. In het verleden werd dit wel gewoon toegestaan, en hier zijn in het verleden nooit problemen mee geweest. Cambuur Culture is dan ook van mening dat deze beperking moet worden opgeheven.

Wanneer voor een uitwedstrijd een buscombi wordt opgelegd geldt een algeheel drankverbod. Wij weten dat bij een aantal andere clubs ook bij een buscombi een aantal biertjes worden gedoogd. Cambuur Culture is voorstander van het gedogen van (een beperkt aantal) bier(tjes) bij een buscombi.

Uitkaart moet worden afgeschaft
Cambuur Culture is voorstander van het afschaffen van de uitkaart. De uitkaart is niets meer dan een ‘papieren zekerheid’. Registratie van uitsupporters kan ook zonder uitkaart plaatsvinden en voor het bezoek aan uitwedstrijden zijn geen aanvullende regels nodig. Wij zijn er bovendien principieel op tegen dat voor het bezoek aan uitwedstrijden verplicht een pasfoto moet worden ingeleverd.De uitkaart is met name ingevoerd om het aantal buscombi’s te verminderen. Cambuur Culture is van mening dat de uitkaart hier niet langer aan bijdraagt.

Wij pleiten voor een rechtvaardig stadionverbodenbeleid
Cambuur Culture pleit voor een rechtvaardig stadionverbodenbeleid. Bij een overtreding is het niet altijd nodig direct een stadionverbod op te leggen. Soms is een waarschuwing meer dan voldoende.

Daarnaast pleiten wij ervoor dat stadionverboden worden opgelegd door Commissie stadionverboden en niet door de BVO. Supporters moeten bovendien beter op de hoogte worden gebracht over de beroepsmogelijkheden. Heb je een stadionverbod gekregen? Kijk dan hier (link) voor meer informatie.

Bij andere clubs is het vaak mogelijk om een alternatief traject te volgen om je stadionverbod te verkorten. Denk hierbij aan het na wedstrijddagen opruimen van het stadion of het supportershome. Bij Cambuur is dit helaas niet mogelijk. Cambuur Culture zet zich ervoor in om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.

Soepelere vervoersvoorwaarden voor uitsupporters
De afgelopen jaren is het aantal door de gemeente Leeuwarden opgelegde buscombi’s afgenomen. Cambuur Culture juicht dit van harte toe. Wij zijn van mening dat een buscombi in de meeste gevallen niet nodig is. In de Jupiler League is zelfs een autocombi in veel gevallen niet nodig. De meeste clubs, zouden prima op basis van vrij vervoer Leeuwarden moeten kunnen bezoeken.

Het beleid van de gemeente Leeuwarden heeft ook invloed heeft op de vervoersvoorwaarden die aan supporters van Cambuur worden opgelegd. Wanneer door de gemeente Leeuwarden een buscombi wordt opgelegd, kunnen de supporters van Cambuur omgekeerd vaak een zelfde behandeling verwachten. Ook wij zijn dus gebaat bij soepelere vervoersvoorwaarden voor onze gasten.

Uitsupporters verdienen een beter uitvak
Onze gasten verdienen een beter uitvak dan dat ze nu wordt geboden. Met het oog op het nieuw te bouwen stadion begrijpt Cambuur Culture dat het op dit moment niet mogelijk is te investeren in verbeteringen aan het uitvak.

In het nieuwe stadion moet het uitvak echter gastvriendelijker worden. Dit betekent een goed zicht op het veld en goede voorzieningen. Cambuur Culture is een groot voorstander van het schenken van bier in ons uitvak.