Gemeente Leeuwarden negeert wensen supporters bij naamgeving nieuw Cambuurplein!

Gemeente Leeuwarden negeert wensen supporters bij naamgeving nieuw Cambuurplein!

Vorige week werd door de gemeente Leeuwarden de ‘shortlist’ bekendgemaakt van de namen waaruit kan worden gekozen voor ons nieuwe Cambuurplein. De gekozen namen, maar ook de wijze waarop de supportersverenigingen van Cambuur door de gemeente betrokken zijn in dit proces, stelt ons diep teleur. Wij hebben daarom onderstaande mail aan verantwoordelijk wethouder Hein de Haan (PvdA) gestuurd omdat wij hierover graag in gesprek wilden gaan.

Dit gesprek heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Helaas zonder resultaat. Er wordt vastgehouden aan de procedures die zijn gevolgd voor het tot stand komen van een nieuwe naam voor het plein. Hein de Haan wil niet “in de blessuretijd de spelregels wijzigen”, zoals hij het noemde.

De gemeente Leeuwarden was voordat de ‘shortlist’ werd gepubliceerd, al op de hoogte van de bezwaren die er tegen deze namen waren. Zowel Cambuur Culture, als de M.I.-side en Kern van Cambuur hadden hun bezwaren tegen deze namen kenbaar gemaakt in een gesprek met Henk de Jong, die namens Cambuur zitting heeft in de naamgevingscommissie. Op onze vraag of deze bezwaren bij de gemeente bekend waren, werd bevestigend geantwoord. Wij vinden het onbegrijpelijk dat Hein de Haan weigert te luisteren naar de “Dit komt niet goed!” van onze trainer Henk de Jong.

Wij roepen de gemeente Leeuwarden nogmaals op om haar besluit te heroverwegen en open te staan voor een andere naam. Een naam die recht doet aan onze club Cambuur!

 

Brief aan Hein de Haan