Gespreksverslag overleg BVO en Cambuur Culture

Gespreksverslag overleg BVO en Cambuur Culture

cambuurculturelogoWoensdag 29 juni heeft Cambuur Culture een gesprek gehad met algemeen directeur Ard de Graaf en Sjoerd van der Meij. Tijdens dit gesprek is onder meer gesproken over het vuurwerkverbod van de eerste training, het nieuwe stadion en de relatie tussen Cambuur Culture en de BVO.

We hebben een goed en positief gesprek gehad. Cambuur Culture heeft met betrekking tot het vuurwerkverbod haar ongenoegen uitgesproken. Ook hebben wij aangegeven er niet blij mee te zijn dat dit verbod op geen enkele manier met ons is besproken. Ard de Graaf gaf aan dat dit soort zaken in de toekomst ook met ons worden besproken. Verder vroeg hij ons om begrip op te brengen voor het verbod vanwege de reden dat dit de eerste training is geweest na het incident waarbij een steward van Cambuur gewond is geraakt. We hebben begrip voor de argumenten en uitleg, hoewel we dit graag vooraf gehoord hadden. Wij hopen in de toekomst op verbetering ten aanzien van dit punt.

Ook is gesproken over ons nieuwe stadion. Echt nieuws kunnen wij op dit vlak niet melden. Hoewel de hele gang van zaken veel tijd in beslag neemt ziet het er nog steeds positief uit. Wij hopen dat binnenkort de kogel door de kerk gaat. Wat betreft het ontwerp van het stadion worden de ideeën van de door uit supporters bestaande stadioncommissie zeer serieus genomen. Hier zijn wij erg blij mee. Cambuur Culture heeft verder de wens uitgesproken voor een eigen supportershome, in samenwerking met de M.I.-side. Op dit vlak moet de komende tijd bekeken worden of hier mogelijkheden voor zijn.

Verder is gesproken over de relatie tussen de BVO en Cambuur Culture. Beide partijen zijn het erover eens dat beide partijen ermee zijn gebaat wanneer deze relatie goed is. De BVO gaf in dit kader aan dat het een stap in de goede richting zou zijn de organisatie van Cambuur Culture wat meer te ‘formaliseren’. Ook intern wordt hier al een tijdje door ons over gesproken. Wij hebben reeds contact gezocht met een aantal notarissen om dit te gaan regelen. Wij hebben goede hoop dat dit ertoe leidt dat Cambuur Culture uiteindelijk als gesprekspartner van de BVO wordt gezien.

Al met al hebben wij een positief gesprek gehad. Wij hopen dat dit een eerste aanzet is tot een verbeterde relatie met de club.