Kennismakingsgesprek Cambuur Culture en nieuwe veiligheidsmanager Sarah Tromp

Kennismakingsgesprek Cambuur Culture en nieuwe veiligheidsmanager Sarah Tromp

IMAG02281Enige maanden geleden werd bekend gemaakt dat met ingang van het nieuwe seizoen een nieuwe veiligheidsmanager bij Cambuur in dienst treedt. Sarah Tromp. Een tot nu toe onbekende naam voor ons.

Een snelle zoektocht leerde ons dat mevrouw Tromp in het verleden gewerkt heeft bij de politie en het Openbaar Ministerie. Tromp heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze Sociologie/Criminologie studeerde. Supportersclub Cambuur Culture vernam dat ze haar scriptie voor deze studie heeft geschreven over een interessant onderwerp. Deze scriptie gaat namelijk over het verschil in beleid tussen twee voetbalclubs met een tegengesteld imago. We kunnen alvast verklappen dat één van deze clubs Cambuur is. Hierover echter later meer.

Als veiligheidsmanager zal mevrouw Tromp veel te maken krijgen met supporters(zaken). Het leek Supportersclub Cambuur Culture dan ook een goed idee om kennis te maken met onze nieuwe veiligheidsmanager. Donderdag 18 juli heeft Cambuur Culture een kennismakingsgesprek gehad met mevrouw Tromp. Ook Gerald van den Belt schoof aan. We hebben een goed gesprek gehad.

Hierna volgt een puntsgewijze samenvatting van ons gesprek.

 

–          We hebben mevrouw Tromp gevraagd wat er gaat veranderen ten opzichte van het beleid van haar voorganger Keimpe Vellinga. Tromp vertelde ons dat vooral organisatorisch veel gaat veranderen. Het aantal stewards moet bijvoorbeeld worden uitgebreid. Beleidsmatig zal alles veelal bij het oude blijven.

–          We hebben gevraagd of de voorverkoop voor uitwedstrijden niet eerder gestart kan worden, zodat supporters meer gelegenheid hebben kaarten te kopen. Vorig seizoen kwam het voor dat de verkoop pas startte in de week van de wedstrijd. Van den Belt gaf aan het hier mee eens te zijn. De bedoeling is dat de thuiswedstrijd voorafgaand aan de eerstvolgende uitwedstrijd de kaarverkoop is gestart.

–          We hebben gesproken over de uitkaart. Cambuur Culture gaf aan dat de meeste problemen die mensen met de uitkaart hebben opgelost kunnen worden door de uitkaart te koppelen aan de seizoenskaart. Van den Belt gaf echter aan weinig belemmeringen meer te zien in het uitkaartreglement.

–          We hebben aan mevrouw Tromp gevraagd of we komend seizoen vanuit Supportersclub Cambuur Culture eigen bussen mogen laten rijden. Tromp gaf aan hier weinig problemen mee te hebben, mits dit op tijd wordt aangegeven. Dit in verband met het veiligheidsoverleg voorafgaand aan de wedstrijd. Hierbij zijn we afhankelijk van de lokale driehoek.

–          We hebben voorgesteld om bij een autocombi vanuit de club ook een bus te laten rijden. Dit zodat mensen zonder vervoer, en vooral ook de jeugd ook mee kan naar uitwedstrijden. Of dit gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Van den Belt gaf aan dat het regelen van bussen altijd veel werk kost, en in het verleden bussen niet altijd vol kwamen.

–          We hebben aangegeven dat het wapen van Cambuur erg belangrijk is voor de supporters, en onderdeel uitmaakt van de identiteit van Cambuur. Van den Belt gaf aan dat het wapen van Cambuur in het DNA van de club zit. Het Pama-logo gaat op termijn verdwijnen. Een goede ontwikkeling!

–          We hebben gesproken over sfeeracties die we vanuit Cambuur Culture willen gaan organiseren. Aangegeven werd dat we hierover afspraken moeten maken met de Kern van Cambuur en Ultras Leovardia. De communicatie tussen Cambuur Culture en de KvC is een probleem. De KvC heeft na hun laatste weigering met ons in gesprek te gaan nog steeds geen contact meer met ons gezocht. Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat de UL en Cambuur Culture elkaar niet in de weg zitten.

 

Op een aantal punten zitten Supportersclub Cambuur Culture en de BVO zeker niet op één lijn. Al met al hebben we echter wel een redelijk goed gesprek gehad. Cambuur Culture hoopt dat dit een begin is van betere communicatie tussen ons en de BVO.