Kern van Cambuur weigert te communiceren met Cambuur Culture

Kern van Cambuur weigert te communiceren met Cambuur Culture

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat we Supportersclub Cambuur Culture hebben opgericht. Vanaf het begin hebben we aangegeven dat dit niet uit onvrede was over de officiële supportersvereniging, de Kern van Cambuur, maar omdat we op onze eigen manier willen opkomen voor de belangen van de supporters van Cambuur. Op een directere manier, op een scherpere manier, en waar nodig op een hardere manier.

Voordat we een jaar geleden met onze plannen naar buiten kwamen zijn we eerst met de Kern van Cambuur in gesprek gegaan. Tijdens dit gesprek hebben we aangegeven dat we veel respect hadden voor de organisatieen het werk van de Kern van Cambuur. We wilden duidelijk aangeven dat ze ons niet moesten zien als concurrentie. Sterker nog, door de ‘lobbyfunctie’ van de KvC en de wat meer activistische werkwijze van ons zouden we als supporters alleen maar sterker komen te staan.

Al snel trad vrijwel het volledige bestuur van de Kern van Cambuur na jaren van trouwe dienst af. Een nieuw bestuur trad aan. Uiteraard zijn wij met dit nieuwe bestuur in gesprek gegaan. Het eerste gesprek was positief. Daarna zijn er echter weinig positieve zaken te melden.

Zoals bekend hebben wij eind juli en begin augustus met de BVO en de KvC gesproken over de uitkaart. Half augustus hebben wij, volgens afspraak, een volledig herzien uitkaartreglement naar de Kern van Cambuur gestuurd. De afspraak was dat zij hier goed naar zouden kijken, en onze verbeteringen zouden aanvullen. Daarnaast stonden vanuit onze kant nog een aantal vragen open. Uiteindelijk heeft de KvC pas drie maanden later (!) dit uitkaartreglement in ongewijzigde vorm doorgestuurd naar de BVO. Zonder dat onze vragen zijn beantwoord, en zonder dit met ons te overleggen.

De communicatie met het nieuwe bestuur was slecht. Er was sprake van eenrichtingsverkeer. Vragen die wij stelden werden niet of laat beantwoord. Van de Kern van Cambuur hoorden we verder nooit wat.

In december vorig jaar hebben wij een gesprek gehad waarin wij onze kritiek op de communicatie vanuit de KvC hebben geuit. Of beter gezegd, het totale gebrek aan communicatie. Vanuit de Kern van Cambuur werd beterschap beloofd. Om de lijnen wat korter te houden werd op Facebook een groepsgesprek gestart. Daarnaast werd afgesproken een maand later (in januari) weer bij elkaar te komen.

Om het op zijn zachtst te zeggen, het is er niet beter op geworden…

Eind januari hebben wij een artikel gepubliceerd met daarin felle kritiek op de uitkaart. Daarnaast hebben wij een mail gestuurd aan de KvC met daarin een drietal vragen. De door ons gestelde vragen zijn, ondanks herhaaldelijk verzoek, tot op de dag van vandaag nog steeds niet beantwoord. Wij hadden het logisch gevonden dat de Kern van Cambuur de door ons geuite kritiek met ons zou bespreken. In plaats van met ons in gesprek te gaan vond de Kern van Cambuur het nodig om als reactie op ons artikel direct met de BVO om tafel te gaan om een gezamenlijk statement omtrent de uitkaart uit te brengen. Een rommelig opgesteld statement dat vol staat met onjuistheden. Al eerder plaatsten wij op deze site een reactie op dit statement waarin we lieten zien dat de in het statement gebruikte argumenten en bronnen kant noch wal raakten. We snappen niet dat de Kern van Cambuur haar medewerking verleent aan een dergelijk statement.

Tijdens de forumavond spraken wij met een bij beide partijen bekende Cambuur supporter over onze slechte contacten met de KvC. Deze supporter stelde voor samen in gesprek te gaan, waarbij hij wilde bemiddelen tussen Cambuur Culture en de KvC. Wij zijn op dit aanbod ingegaan, omdat we het gesprek aan wilden blijven gaan. De Kern van Cambuur heeft echter aangegeven weinig zin in een gesprek te hebben. Ondanks de weigering van de KvC blijven wij bereid het gesprek aan te gaan.

Sinds het nieuwe bestuur van de Kern van Cambuur is aangetreden zijn wij terughoudend geweest met onze kritiek richting hun beleid. We hebben heel erg veel geduld gehad met de KvC. Wij zijn er echter nu wel klaar mee. Waar wij de Kern van Cambuur onder leiding van het vorige bestuur één van de best georganiseerde supportersclubs van Nederland noemden, is het niveau van het huidige bestuur om te huilen.

Sinds onze kritiek op de uitkaart is geen enkel contact geweest vanuit de Kern van Cambuur. Vragen van ons worden niet beantwoord. Berichten van ons worden genegeerd. De vragen die wij aan de KvC hebben gesteld zijn vragen die bij vele supporters leven. Door ons te negeren, negeert de KvC een groot deel van de achterban van Cambuur. En juist dat deel van de achterban dat zij moeilijk kunnen bereiken. De fanatieke aanhang. Onze achterban. Dit is niet te accepteren.

Waar wij ons daarnaast ontzettend over hebben verbaasd was de reactie van het huidige bestuur van de KvC op de kritiek die de BVO leverde op de column ‘Poel des verderfs’ in ’t Hertsje:

Vanuit de BVO is er redelijk veel commentaar geweest op de column Poel des verderfs in het laatste supportersmagazine, het verhaal was veel te negatief, al moeten de columns wel met een korreltje zout worden genomen.

Het bestuur van de KvC betreurt de gang van zaken, in vervolg vindt er eerst overleg plaats tussen de redactie en het dagelijks bestuur van de KvC.”

Waar een bestuur met een klein beetje ballen vol achter (de vrijheid van meningsuiting van) haar columnist zou staan, betreurt de KvC de gang van zaken. Volgens de Kern van Cambuur zou “ongelukkig genotuleerd zijn”. Wij zetten hier onze vraagtekens bij. Duidelijk is wel dat de KvC de kritiek van de BVO niet krachtig van de hand heeft gewezen. Dit is in onze ogen een zeer kwalijke zaak.

Wij hebben heel veel geduld gehad met het nieuwe bestuur van de KvC, en hebben altijd het gesprek aan willen gaan. De Kern van Cambuur wil kennelijk niks met ons te maken hebben. Dan houdt het voor ons op. Het is veelzeggend dat de Kern van Cambuur in alle stilte de link naar cambuurculture.nl van haar website heeft verwijderd.

Daar komt nog bij dat nu de BVO heeft aangegeven ons niet te erkennen, en dat we dus deels afhankelijk zijn van ons contact met de Kern van Cambuur. Nu de KvC dit contact onmogelijk maakt zullen we de mogelijkheden bekijken rechtstreeks met de BVO te communiceren.  We zullen de BVO een brief sturen waarin wij verzoeken om rechtstreeks contact.

Wij zullen de Kern van Cambuur kritisch blijven volgen en bij onduidelijkheden zullen wij vragen blijven stellen. Het spreekt voor zich dat we, ook in de toekomst, antwoord op onze vragen verwachten.

STAND UP FOR THE CULTURE!