Mail Sarah Tromp; Sfeeracties melden via KvC en geen eigen bussen. Ook niet bij autocombi?

Mail Sarah Tromp; Sfeeracties melden via KvC en geen eigen bussen. Ook niet bij autocombi?

388888_234537453287344_1307104281_kZoals eerder gemeld heeft Supportersclub Cambuur Culture donderdag 18 juli een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe veiligheidsmanager van Cambuur, Sarah Tromp. Een samenvatting van dit gesprek is hier (https://cambuurculture.nl/wordpress/kennismakingsgesprek-cambuur-culture-en-nieuwe-veiligheidsmanager-sarah-tromp/) terug te vinden.

Afgelopen week hebben we onderstaande e-mail van mevrouw Tromp ontvangen. Ons gespreksverslag komt kennelijk niet helemaal overeen met hetgeen besproken is. We begrijpen van mevrouw Tromp dat het ons, of andere supporters niet is toegestaan eigen busvervoer te regelen. Ook niet bij een autocombi..

Daarnaast meldt mevrouw Tromp dat we voortaan onze sfeeracties aan dienen te melden bij de voorzitter van de Kern van Cambuur.

 

“Beste johan,

Het stuk uit jullie gespreksverslag over (eigen) busvervoer naar wedstrijden komt niet overeen met wat er is besproken met CC. Ik heb aangegeven dat ik er geen probleem mee heb als jullie bij elkaar in een bus willen zitten, bij inschrijving buscombi kunnen jullie dit aangeven. Ik heb echter niet gezegd dat jullie buiten de combi om op eigen initiatief een bus kunnen huren. Hier geef ik geen toestemming voor. De vervoersregeling voor Go Ahead Eagles is overigens nog niet bekend. Dit publiceren we t.z.t. op onze site.

Voor wat betreft sfeeracties; zoals ik eerder heb aangegeven dienen deze bij Kees Elzinga van de KvC te worden gemeld en niet bij willekeurige leden van de Ultra’s. Heb je een verzoek, dien het in bij Kees. Ik heb vorige week een verzoek voor een spandoek niet ingewilligd omdat dit doek niet door een bedrijf was geïmpregneerd, maar door een van jullie leden zelf. Ook het certificaat was door die persoon zelf ingevuld. Ik benadruk bij deze nogmaals dat spandoeken een geldig certificaat moeten hebben, afgegeven door een bedrijf dat zelf de doeken impregneert. Het is echt noodzakelijk dat het doek geheel brandveilig is.

Het lijkt me goed om bovenstaande info te communiceren naar je achterban, ommisverstanden te voorkomen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens SC Cambuur

 

Sarah Tromp

Manager Veiligheidszaken”

Cambuur Culture begrijpt dat bij verplichte buscombi’s de BVO al het vervoer naar uitwedstrijden regelt. Bij autocombi’s zijn supporters echter zelf verantwoordelijk voor het vervoer.We zien dan ook niet in dat bij een verplichte autocmbi het supporters zou worden verboden een eigen bus te regelen. Vanuit de KNVB worden hier geen beperkingen aan gesteld. Supportersclub Cambuur Culture wil komend seizoen graag eigen bussen laten rijden. We hebben dan ook in onze reactie op bovenstaande mail aangegeven dat we hopen dat ons, en andere supporters, in de toekomst de mogelijkheid wordt geboden voor eigen busvervoer te mogen zorgen.

Daarnaast heeft Cambuur Culture aan mevrouw Tromp aangegeven dat we het onhandig vinden dat we onze sfeeracties moeten melden bij de KvC, in plaats van direct bij de BVO. We vinden de KvC een onnodige extra schakel in de communicatie tussen Cambuur Culture en de BVO.

 

Onze mail aan mevrouw Tromp treffen jullie hieronder aan.

 

“Beste Sarah,

We begrijpen dat bij wedstrijden waar een verplichte buscombi-regeling van kracht is geen eigen bus door ons of andere supporters mag worden geregeld. Dit was in het verleden ook niet toegestaan.

Het lijkt ons echter dat we bij wedstrijden waar een autocombi-regeling van kracht is wel zelf een bus mogen regelen? De enige beperking die een autocombi met zich mee brengt is dat pas vanaf een bepaald tijdstip de omwisselbiljetten bij het stadion omgewisseld kunnen worden. Voor het vervoer zijn de supporters bij een autocombi echter zelf verantwoordelijk. Het regelen van een eigen bus is binnen de regels van een autocombi (vanuit de KNVB) dan ook gewoon toegestaan.

Het huren van een eigen bus is voor ons vaak voordeliger dan een bus van de BVO. Daarnaast willen we bij een autocombi graag zelf de keuze hebben bij welk bedrijf we een bus huren, en ook welke bus we huren. Ook voor de BVO heeft dit voordelen. Jullie hoeven dan immers geen bus voor ons te regelen, en dragen niet de verantwoordelijkheid jegens de busmaatschappij.

Tijdens ons gesprek hebben we begrepen dat we bij wedstrijden met een verplichte buscombiregeling geen eigen bus mogen huren. Dit begrijpen we. We hebben echter niet begrepen dat bij een autocombi geen eigen bus mag worden geregeld. Vanuit de KNVB worden geen beperkingen opgelegd aan supporters die bij een autocombi een eigen bus willen regelen. Ook bij andere clubs, zoals bijvoorbeeld FC Groningen, is het supporters gewoon toegestaan een eigen bus te huren. We hopen dan ook dat ons, en ook andere supporters, de mogelijkheid wordt geboden bij een autocombi eigen vervoer te regelen.

Daarnaast zullen we er zorg voor dragen dat onze megadoeken in de toekomst geïmpregneerd zijn door een bedrijf en aan alle eisen voldoen. Wel vinden we het erg onhandig dat we onze sfeeracties niet direct aan de BVO mogen melden, maar dat dit via de Kern van Cambuur moet lopen.

Overigens hebben wij onze sfeeractie voor NAC geheel conform de afspraken gemeld bij de Ultras Leovardia. Niet bij een willekeurig persoon, maar bij …… Dit is de contactpersoon die ons door de UL is toegewezen. Wij zullen in de toekomst onze sfeeracties melden bij Kees Elzinga.  Toch zouden we dit in de toekomst graag anders zien. Doordat de KvC een, naar onze mening onnodige,extra schakel is in de communicatie tussen Cambuur Culture en de BVO is de kans op miscommunicatie groot. Dit is inmiddels al gebleken.

Wij zien er de de meerwaarde niet van in dat we onze acties bij de Kern van Cambuur moeten melden in plaats van direct bij de BVO. We denken ook niet dat de Kern van Cambuur hier op zit te wachten.

Met vriendelijke groet,

Johan

Supportersclub Cambuur Culture”

Zodra we een reactie van mevrouw Tromp op onze mail hebben ontvangen zullen we dit uiteraard hier melden.