Nieuw stadion!

Nieuw stadion!

Nieuw stadion
Het was een zware klap toen woensdag 18 november het nieuws naar buiten kwam dat projectontwikkelaar Wyckerveste zich terugtrekt uit de gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur. Wéér een tegenslag in de ellenlange Leeuwarder stadionsoap. Hoe lang wordt er al wel niet gesproken over een nieuw Cambuurstadion? Aan het begin van deze eeuw was het nog vaak gefantaseer, maar een jaar of zeven geleden is er een concreet en realistisch project ontstaan. Stadionbouw in combinatie met gebiedsontwikkeling van het WTC gebied aan de westkant van de stad. Voetbal gecombineerd met maatschappelijke en vooral ook ‘leisure’ functies. Dit naar voorbeeld van Roda JC en de Rodaboulevard in Kerkrade.
Vanuit Cambuur Culture zijn we altijd kritisch geweest ten aanzien van deze plannen. Verhuizen van de volkswijk waar onze club in naam en historie aan verbonden is naar een multifunctioneel en modern stadion(gebied) aan de andere kant van de stad; vanuit sentiment en onze rol als cultuurbewakers voelt dit niet goed. De opties voor verbouw van het huidige stadion of nieuwbouw op de huidige locatie hebben wij dan ook met interesse bekeken, denk aan de enquête die we in 2015 onder jullie als leden hebben uitgezet. Desalniettemin heeft altijd buiten kijf gestaan dat het clubbelang, de toekomstzekerheid van Cambuur, voorop staat. Zeker als je het klappen van de zweep kent en op het randje van faillissement hebt gestaan, mag niets anders het uitgangspunt zijn. Toen uit onderzoek bleek dat het onrealistisch was om aan het Cambuurplein te blijven en nieuwbouw elders in vergelijking veel grotere financiële en sportieve kansen bood, hebben wij de stadionbouw bij het WTC omarmd. Onze betrokkenheid is toen verschoven naar een houding van ‘hoe kunnen we op supportersgebied het meeste uit deze stadionverhuizing halen?’.
Wij zijn erg blij dat de BVO Cambuur hier oog voor heeft en zich sinds het begin van de nieuwbouwplannen hard heeft gemaakt voor betrokkenheid van supporters. Sinds 2015 is er een stadionadviescommissie actief waarin alle supportersgeledingen vertegenwoordigd zijn. Gedurende vijf jaar tijd hebben wij zodoende met club en architect meegedacht over het ontwerp van ons nieuwe stadion. Het resultaat mag er zijn; Een stadion met vier losse tribunes, zonder gracht en zo dicht op het veld dat het de kleinst mogelijke ‘pitch area’ heeft en dus een van de compactste stadions van ons land wordt. Daarnaast lichtmasten en goede faciliteiten voor alle doelgroepen, waaronder een in eigen beheer in te richten supportershome. Nog altijd proberen we alles uit het vuur te slepen om het stadion op te plussen. Zo hebben wij ons hard gemaakt voor hogere lichtmasten en het tegengaan van kantooruitstraling door middel van het toevoegen van een metalen dakconstructie, zoals we dat ook op onze huidige Hoofdtribune hebben. Tegelijkertijd beseffen wij ons dat niet alles mogelijk is gezien de bestemmingsregels en het rondkrijgen van de businesscase.
De werkgroep architectuur waar wij zitting in nemen werkt momenteel met de club aan plannen voor de tribune inrichting. Een speerpunt is om onze nieuwe fanatieke tribune grotendeels van staanplaatsen te voorzien. Hiertoe is nu een concept voorstel uitgewerkt welke voldoet aan de voorwaarden die de KNVB aan ‘veilig staan in voetbalstadions’ stelt. Daarnaast denken we mee over de inrichting van de andere tribunes, bijvoorbeeld de teksten en patronen die de stoeltjes vormen. Hier komen we in een later stadium bij jullie op terug. Op de achtergrond zijn wij ook met een collectief van supportersgroeperingen bezig met het uitwerken van de plannen voor het supportershome in het nieuwe stadion.
Het moge duidelijk zijn; wij hebben nog altijd grote vertrouwen dat het stadion er gaat komen. De belangen zijn simpelweg te groot. Niet alleen ons eigen belang, ook dat van de andere spelers in deze casus. Met het vastgestelde bestemmingsplan en de reeds gestarte gebiedsontwikkeling ligt de basis er. Nu de BVO Cambuur, Gemeente Leeuwarden, Friese Poort, WTC-Expo, Bouwgroep Dijkstra-Draisma en Van Wijnen hebben aangegeven onverminderd door te willen gaan, geloven wij dat het gaat lukken om het project weer vlot te trekken. Wij juichen alle partijen van harte toe.
 
Voor club en stad!