Notulen en bestuurswijziging

Notulen en bestuurswijziging

Vergadering Cambuur Culture
Vanaf nu proberen wij maandelijks onze notulen met jullie te delen. Zo hopen we meer inzicht te geven in de onderwerpen waar we voor de supporters mee bezig zijn.

Notulen:notulen-CC-19-11

Bestuurswijziging
Peter heeft aangegeven terug te treden als bestuurslid. Peter heeft nu zijn zoontje is geboren minder tijd om voor Cambuur Culture de volle 100% te geven. Met het oog op het nieuwe stadion is die focus wel nodig. Peter heeft daarom besloten zijn voorzitterschap te beeindigen.
Als interim voorzitter gaat Lars Hornstra deze functie overnemen. We zullen uitkijken naar een nieuw bestuurslid.

We willen Peter bedanken voor al zijn inzet. Peter is een van de grondleggers van Cambuur Culture en mede dankzij hem hebben we veel kunnen bereiken als vertegenwoordiging van de supporters. Peter zal aanblijven als vrijwilliger en ons ondersteunen waar dat nodig is.