Open Brief aan KVC

Open Brief aan KVC

cambuurculturelogoHallo Maarten, (Voorzitter Kern van Cambuur)

Zoals bekend is er met de kaartverkoop voor de buscombi het nodige mis gegaan. Er is vrij laat bekend gemaakt dat de buscombi zonder uitkaart bezocht kon worden. Natuurlijk is het een goede zaak dat dit punt er eindelijk doorheen is! Ook juichen wij de medewerking van de BVO toe dat wij een eigen Cambuur Culture bus konden krijgen en dat zelfs een extra verkoop avond is geregeld in ’t Hertsje op de donderdag voor de wedstrijd.

Omdat er voor het eerst in ongeveer anderhalf jaar weer gereisd mocht worden zonder uitkaart, bleek al snel dat er vanuit onze achterban flink wat animo was. Het was snel duidelijk dat we makkelijk een standaard bus vol konden krijgen. We hebben toen direct in een persoonlijk gesprek met Keimpe Vellinga gevraagd of we een grotere bus konden krijgen. Dit was geen enkel probleem.

Helaas hebben we daarna moeten vernemen dat de kaartverkoop op de vrijdag een paar uur eerder gesloten was dan de afspraak was. Dit vanwege de reden dat onze verlengde bus, en de andere standaard bus vol zaten. Wij hebben net als de BVO en KvC naar onze achterban gecommuniceerd dat tot vrijdag 12:00 kaarten gekocht konden worden. Door de eerdere sluiting van de kaartverkoop zijn helaas 15 personen (waarvan we op de hoogte zijn) teleurgesteld. We hebben hierna uiteraard weer contact gezocht met de heer Vellinga, maar die was niet voor rede vatbaar. Zie:https://cambuurculture.nl/wordpress/bvo-laat-supporters-in-de-kou-staan/

Wij betreuren het ten zeerste dat de BVO andermaal op deze manier met supporters om gaat, terwijl het dit keer juist zo goed leek te gaan. Wij willen dan ook vragen of de KvC hier met de directie over wil praten. Wij vinden een excuus vanuit de BVO richting de teleurgestelde supporters meer dan gepast!

Verder hebben wij op 22 januari een brief gestuurd met een aantal vragen. Helaas hebben we op deze brief nog steeds geen antwoord gekregen. Wij verzoeken om de vragen alsnog te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Supportersclub Cambuur Culture,

standup