Reactie brief uitkaart

Reactie brief uitkaart

Gister heeft Cambuur op onze brief gereageerd. Van den Belt schrijft dat voor alle uitwedstrijden van Cambuur het uitreisreglement geld, dus ook bij de wedstrijden in de play-offs. Wij zijn van mening dat met een verplichte buscombi de uitkaart geen toegevoegde waarde heeft. Daarom heeft Supportersclub Cambuur Culture Cambuur verzocht hun besluit te heroverwegen. Wordt vervolgd…

Brief Van den Belt – SC Cambuur

Allen,

Cambuur heeft regelmatig en zowel  ad hoc als gestructureerd overleg met de supportersvereniging (Kern van Cambuur). Hierbij worden alle zaken besproken die nader overleg vergen. Indien er vanuit de supporters vragen zijn aan Cambuur, kan dit via de Kern bij ons komen. Sommige vragen weet de Kern reeds het antwoord op en het voorkomt ook dat dezelfde vragen meerdere malen gesteld zullen worden. Andersom voorkom je hiermee dat de Kern niet op de hoogte is van bepaalde zaken. We vinden het dus erg belangrijk dat deze lijnen gevolgd worden. Voor wat betreft deze vraag zal ik toch nog eenmaal van deze lijn afwijken met het vriendelijke verzoek in het vervolg deze vragen via de Kern te laten lopen.

Het uitreisreglement is bedoeld voor alle uitwedstrijden van Cambuur. We zijn verantwoordelijk voor alle supporters die we meenemen naar uitwedstrijden. De uitkaart is hiervoor een goed middel. We kennen de mensen die meegaan en inmiddels hebben we al meer dan 400 mensen met een uitkaart. Gelukkig wekt de uitkaart veel vertrouwen bij de politie en gemeenten aangezien we dankzij de uitkaart bijna alle uitwedstrijden ons met de auto kunnen vervoeren. Dit kunnen we niet op het spel zetten door ad hoc wedstrijden zonder uitkaart te organiseren. Het is ook niet juist fair richting  de mensen die al het hele jaar naar uitwedstrijden gaan met de uitkaart.

Ik denk dat we gezamenlijk de energie moeten steken in het realiseren van zoveel mogelijk uitkaarthouders in plaats van het afschaffen ervan. De bijeenkomsten met de supporters zijn goed geweest en hebben geleid tot aanpassingen waar alle partijen een goed gevoel bij hebben. Blijkbaar zijn er nog altijd mensen die om welke reden dan ook geen uitkaart willen. Bij de volgende evaluatie moet dit maar aan bod komen.

Gerald van den Belt

Algemeen Directeur Cambuur

 

Brief  Supporterclub Cambuur Culture:

Klik op de brief hieronder, zodat het beter leesbaar is.