[Update] Reactie BVO op open brief CC

[Update] Reactie BVO op open brief CC

We hebben inmiddels een reactie van de BVO ontvangen op onze open brief. In de loop van komende week zullen wij met een reactie komen.

Leeuwarden, 2 oktober 2014

Geachte Johan,

Naar aanleiding van uw brief per e-mail d.d. 9 september het volgende.

Een BVO is heden ten dage een brede maatschappelijke organisatie, met een grote verantwoordelijk richting supporters, overheden en KNVB. Onze club kent een enorme betrokkenheid met haar omgeving en alle betrokken partijen in het Betaalde Voetbal en de Leeuwarder samenleving. Deze verantwoordelijkheid gaat gepaard met vele
overleggen en samenwerkingen tussen Cambuur en de vele organen die meewerken in de keten. Gezien de importantie en grootte van deze verantwoordelijkheid, zijn wij selectief in het bepalen welk orgaan wij in de keten accepteren als betrokken partij. De criteria hiervoor zijn divers en niet limitatief. Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij dat de organen betrouwbaar zijn, representatief en een toegevoegde waarde hebben. Dit betekent niet dat wij de overige groeperingen, bewegingen of organen negeren of per definitie slecht vinden. Een ieder heeft zijn rol en kan haar bijdrage leveren aan het geheel, en daar waar nodig is operationeel overleg met Cambuur. Bovendien kan de rol van een orgaan, beweging of groepering in de loop der tijd veranderen waardoor ze ook een andere plaats kunnen innemen in de keten.

De relatie tussen Cambuur Culture en het bestuur van Cambuur wordt door u in uw brief geschetst als “ slecht “. Waarschijnlijk duidt u hierbij op het niet ingaan op uw verzoek tot het in leven roepen van een officieel samenwerkingsverband tussen Cambuur en Cambuur Culture. Wij ervaren zeker niet alle activiteiten van Cambuur Culture als “ slecht” . Echter, de algehele teneur van de communicatie van uw beweging richting het bestuur van Cambuur is negatief en eenzijdig. Zo bent u bij de eerste kennismaking tijdens het gesprek met directie en voorzitter RVC na 2 minuten “ boos” opgestapt nadat een eerste antwoord u niet beviel. In een telefoongesprek met de directie van de club wordt de telefoon halverwege het gesprek er boos opgegooid. In een eerste gesprek met de burgemeester hebt u geweigerd als Cambuur Culture afstand te doen van geweld en bij een tweede gesprek met de burgemeester van Leeuwarden bent u niet op komen dagen. In de wijze waarop er richting Cambuur gecommuniceerd wordt valt een dwingende niet-coöperatieve toon te bemerken en bij incidenten wordt met name een bagatelliserende houding aangenomen. U maakt ten onrechte gebruik van het Cambuur-logo op uw merchandise. U wilt graag zo vrij mogelijk naar uitwedstrijden kunnen gaan maar schopt voortdurend aan tegen de uitkaart die dit doel met succes nastreeft. Als het aankomt op het nemen van verantwoordelijkheid is Cambuur Culture onzichtbaar. Het is dan ook een teken aan de wand dat u op uw site de gezichten op de foto’s onherkenbaar moet maken.

Los van de genoemde voorbeelden hebben uw doelstellingen (o.a. tegen vercommercialisering, “Against Modern Football”) voornamelijk een tegen-karakter. Hier is in de basis niks mis mee, maar hebben weinig toegevoegde waarde bij de doelstelling en ambities van Cambuur. Kortom; ons inziens worden de belangen van de supporters voldoende vertegenwoordigd door de KvC en haar onderdelen hiervan als voorbeeld de Ultra’s. Uiteraard is Cambuur en/of de Kern van Cambuur altijd bereid om mee te denken met individuele vragen of meer gegroepeerde wensen of opmerkingen. Cambuur staat bekend om haar betrokken en fanatieke aanhang. Wanneer dit samen gaat met de normale normen en waarden binnen onze club en de maatschappij is dat een meerwaarde voor onze club. Dit is al 50 jaar de kracht van Cambuur.

We willen jullie dan ook uitnodigen in het belang van Cambuur en de supporters op een positieve wijze een bijdrage te leveren aan onze club. Wat ons betreft is jullie brief een positieve aanzet hiertoe.

Directie & Raad van Commissarissen

[*Update 21-10-2014*]
Geachte heer Van den Belt,

Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie. Vanwege persoonlijke
omstandigheden hebben wij helaas nog niet op uw e-mail kunnen reageren.
Wij verwachten eind volgende week met een reactie te kunnen komen.

Met vriendelijke groet,

Johan
Namens het voltallige bestuur van Supportersclub Cambuur Culture