Reactie op het statement over de uitkaart van de BVO en de Kern van Cambuur

Reactie op het statement over de uitkaart van de BVO en de Kern van Cambuur

Reactie op het statement over de uitkaart van de BVO en de Kern van Cambuur

Vanwege de lange lap tekst volgt hierna eerst een samenvatting:

Op grond van de regels van de KNVB is Cambuur niet verplicht een uitkaartreglement te hebben. Volgens artikel 41 van Handboek Competitiezaken Betaald Voetbal van de KNVB geschiedt het bezoeken van uitwedstrijden in principe zelfs zonder uitkaart:

 

Artikel 41 Uitcard voorwaarden algemeen

  1. Het bezoeken van uitwedstrijden in het betaalde voetbal geschiedt in beginsel zonder Uitcard.

Het hebben van een uitkaartregeling is alleen verplicht voor clubs uit de Eredivsie (en dan ook lang niet voor elke wedstrijd!). Voor clubs in de Eerste Divisie is het hebben van een uitkaartreglement NIET verplicht.

De Gemeente Leeuwarden heeft wettelijk niets te zeggen over wat in een andere gemeente gebeurt. Dat de Gemeente Leeuwarden wel invloed heeft op de uitkaart is kennelijk een keuze die de BVO en de Kern van Cambuur hebben gemaakt. Dit is geen verplichting!

Volgens de BVO en de Kern van Cambuur is het de schuld van de KNVB en de Gemeente Leeuwarden dat het uitkaartreglement nog niet is gewijzigd. Dit argument vinden wij ontzettend zwak. De uitkaart is iets tussen de BVO en haar supporters.

Wij kunnen het geduld niet opbrengen om nog enkele maanden te wachten op eventuele wijzigingen die eerst nog door de ambtelijke molen van de Gemeente Leeuwarden zullen moeten komen.

Vanavond wordt een forumavond over de uitkaart georganiseerd, 20.00 in ‘t Hertje. Mocht deze forumavond geen duidelijkheid bieden, dan zullen wij ons beraden op verdere stappen..

 

STAND UP FOR THE CULTURE!

(voor uitgebreid bericht klik op more)

Uitgebreide reactie op het statement over de uitkaart van de BVO en de Kern van Cambuur

Twee weken geleden kwamen wij er achter dat tegen alle afspraken in de verplichte buscombi naar Sparta enkel te bezoeken is door supporters in het bezit van een uitkaart. Hierop hebben wij veiligheidsmanager Keimpe Vellinga om opheldering gevraagd. De reactie die wij van hem ontvingen riep bij ons echter nog veel meer vragen op. Wel was duidelijk dat de tussen de heer Velllinga, de Kern van Cambuur en Supportersclub Cambuur Culture gemaakte afspraak de uitkaartverplichting bij buscombi’s af te schaffen niet zou worden gerespecteerd. Daarnaast gaf veiligheidsmanager Keimpe Vellinga aan dat tussen 26 juli 2012 en januari 2013 geen enkele actie is ondernomen op het gebied van (het verbeteren van) de uitkaart.

 

Al een hele tijd geleden hebben wij een lijst van 16 (!) verbeterpunten voor de uitkaart opgesteld. Bijna een jaar later zijn slechts enkele details aangepast, met als gevolg lege uitvakken. Cambuur onwaardig!Wij hebben vorige week een artikel gepubliceerd waarin wij meldden dat ons geduld op is.

 

Omdat de reactie van de heer Vellinga veel vragen bij ons opriep hebben wij de Kern van Cambuur een aantal vragen gesteld. Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft de Kern van Cambuur deze vragen echter niet beantwoord. Wel hebben de BVO en de KvC als reactie op onze berichtgeving een gezamenlijk statement met betrekking tot de uitkaart uitgebracht. Dit statement is waarschijnlijk in alle haast opgesteld. Het statement staat namelijk boordevol onjuistheden en onduidelijkheden.

Volgens de BVO en de KvC ligt de beslissing wijzigingen in het uitkaartreglement door te voeren bij de Gemeente Leeuwarden en de KNVB:

“ Inmiddels liggen onze wijzigingsvoorstellen bij de Lokale Driehoek. De beslissingsbevoegdheid om deze wijzigingen te mogen doorvoeren ligt namelijk niet bij SC Cambuur BVO en SCS Kern van Cambuur, maar bij andere betrokken partijen verenigd in deze lokale driehoek en de KNVB.”

Mochten de KNVB en de Gemeente Leeuwarden akkoord gaan met wijzigingen in het uitkaartreglement, dan zal het nog maanden duren voordat deze wijzigingen worden doorgevoerd:

“Let op: Mocht er inderdaad akkoord worden gegeven voor de voorgestelde wijzigingen dan betekent dat niet dat deze genoemde aanpassingen direct van de één op de andere dag gerealiseerd zijn. Wij hopen deze zo snel mogelijk doorgevoerd te hebben, liefst uiterlijk voor de Play-Offs van dit seizoen.”

Eventuele wijzigingen zullen “het liefst uiterlijk voor de Play-Offs van dit seizoen” worden doorgevoerd. Wij wachter echter al bijna een jaar op aanpassingen aan het uitkaartreglement. Wij hebben het geduld niet om nog maanden en maanden te wachten. Wij hebben er geen begrip voor dat de Kern van Cambuur aangeeft dit geduld wel te hebben.

We zullen hierna eerst ingaan op het argument dat de het uitkaartreglement niet aangepast zou kunnen worden zonder goedkeuring van de KNVB. Daarna zullen wij ingaan op de rol die de Gemeente Leeuwarden zou spelen.

 De reglementen van de KNVB

De beslissing wijzigingen in het uitkaartreglement door te voeren ligt volgens de BVO en de KvC bij de Gemeente Leeuwarden en de KNVB. Recent zijn de regels van de KNVB zelfs aangescherpt, aldus BVO en KvC:

“SCS Kern van Cambuur en SC Cambuur BVO doen er alles aan om zoveel mogelijk vrijheid voor onze supporters te realiseren, echter er is regelgeving waar we simpelweg niets tegen in te brengen hebben.

Recent zijn wij geconfronteerd met aanscherpingen vanuit de KNVB, met betrekking tot het bezoeken van uitwedstrijden, waarbij het officieel bezoeken van uitwedstrijden zonder uitkaart vrijwel uitgesloten zal zijn. Bij eventuele promotie naar de Eredivisie zullen er meer beperkende maatregelen van kracht zijn dan nu in de Jupiler League het geval is.”

In het statement van de BVO en de KvC worden verschillende artikelen aangehaald uit het Handboek Competitiezaken Betaald Voetbal. Hieruit zou moeten blijken dat de BVO en KvC niets in te brengen hebben tegen de regelgeving vanuit de KNVB.

Na deze artikelen goed bestudeerd te hebben blijkt hier echter weinig van waar te zijn! In het eerste artikel dat wordt aangehaald valt al direct het volgende te lezen:

Artikel 41 Uitcard voorwaarden algemeen

2. Het bezoeken van uitwedstrijden in het betaalde voetbal geschiedt in beginsel zonder Uitcard.

Voor de duidelijk zullen wij bovenstaande tekst herhalen in hoofdletters; HET BEZOEK VAN UITWEDSTRIJDEN IN HET BETAALDE VOETBAL GESCHIEDT IN BEGINSEL ZONDER UITCARD, aldus de KNVB (!). De BVO en KvC voeren aan dat zij zich moeten houden aan de regels die de KNVB heeft opgelegd. Dit terwijl diezelfde KNVB duidelijk aangeeft dat het bezoeken van uitwedstrijden in beginsel geschiedt ZONDER uitkaart…

Als onderbouwing dat de uitkaart zou moet voldoen aan de eisen van de KNVB wordt in het statement van BVO en KvC geciteerd uit een brief van de KNVB aan Cambuur. Uit deze brief zou op te maken zijn dat de regels met betrekking tot de uitkaart zijn aangescherpt.

 De KNVB schrijft het volgende:

 

“Geachte directie, geacht bestuur,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

(…)

Zoals u wellicht weet, is een aantal reglementen en licentiezaken niet van toepassing op de clubs uitkomende in de Eerste Divsie, maar wel in de Eredivsie. Hieronder treft u een samenvatting van de betreffende artikelen en reglementen aan. ”

De oplettende lezer zal meteen iets opvallen, namelijk dat een aantal reglementen “niet van toepassing (is) op de clubs uitkomende in de Eerste Divsie”. Cambuur speelt helaas al een flink aantal jaren in de Eerste Divisie. Dit betekent echter wel dat een aantal reglementen niet gelden voor Cambuur.

Dit in het achterhoofd houdende lezen we verder. Een klein stukje verder is in het statement het volgende te lezen:

“In artikel 40 van het Handboek competitiezaken staat de verplichting voor een club uit de Eredivisie, voor het hebben van een Uitcardsysteem. Het is de lokale driehoek voorbehouden, indien er sprake is voor een wedstrijd in de B-categorie of C-categorie met 1 op 1 kaartverkoop, het gebruik van de Uitcard voor de supporters van de uitspelende club verplicht te stellen.”

In artikel 40 van het Handboek staat de verplichting voor een club uit de Eredivisie voor het hebben van een uitkaartsysteem. Zoals hiervoor aangegeven speelt Cambuur niet in de Eredivsie.. Dit betekent dat volgens de regels van de KNVB het hebben van een uitkaart voor Cambuur niet verplicht is!

Voor clubs spelend in de Eredivisie is het hebben van een uitkaartsysteem op basis van deze (nieuwe?) regels verplicht. Geldt dan voor elke wedstrijd in de Eredivsie een uitkaartverplichting? Niet op basis van het reglement van de KNVB! De lokale driehoek van de te bezoeken gemeente kan alleen een uitkaartverplichting opleggen bij wedstrijden met een verhoogd risico waar met een seizoenskaart slechts één kaart kan worden aangeschaft. Zoals veel mensen zullen weten gelden deze strenge regels niet voor het merendeel van de wedstrijden in de Eredivsie. Het aantal wedstrijden in de Jupiler League waarbij deze strenge regels gelden ligt zelfs nog veel lager.

De KNVB kan dus duidelijk het probleem niet zijn. Zoals eerder aangegeven is Cambuur op basis van de regels van de KNVB niet eens verplicht om een uitkaart te hanteren.

De rol van de Gemeente Leeuwarden

In het statement van BVO en KvC wordt gezegd dat de Gemeente Leeuwarden de uiteindelijke beslissing heeft over het wijzigen van het uitkaartreglement. De gemeente van de te bezoeken club kan wel regels stellen aan het bezoek van uitwedstrijden. De Gemeente Leeuwarden heeft echter wettelijk niets te zeggen over wat buiten haar stadsgrenzen gebeurt.

542368_399016800191821_1454584821_nDe afspraak de uitkaartverplichting af te schaffen voor verplichte buscombi’s zou bij de Gemeente Leeuwarden op weerstand stuiten. Zowel de club als KvC zouden akkoord zijn met het schrappen van de uitkaartverplichting bij buscombi’s. Zoals wij eerder aangaven zijn zeer duidelijke afspraken gemaakt de uitkaartverplichting bij buscombi’s af te schaffen. Dat de Gemeente Leeuwarden eerst akkoord moest gaan is nooit aangegeven. Ook de Kern van Cambuur meldde op 28 augustus 2012 op haar Facebook-pagina dat Go Ahead Eagles-uit de laatste verplichte buscombi is met een uitkaartverplichting (screenshot). Ditzelfde meldt de voorzitter van de KvC tot tweemaal toe op CambuurOnline (screenshot 1 & 2 : https://cambuurculture.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/screenshot-12.png ).

 

Conclusie

Zoals hiervoor beargumenteerd is op grond van regelgeving van de KNVB het hebben van een uitkaartreglement niet verplicht voor Cambuur. Ook de Gemeente Leeuwarden heeft wettelijk niets te zeggen over de voorwaarden waarop supporters van Cambuur andere gemeentes bezoeken.

De uitkaart is iets tussen de BVO en de supporters. Dat zowel de BVO, als ook de Kern van Cambuur, de schuld bij de KNVB en de Gemeente Leeuwarden neerleggen vinden wij ontzettend zwak. Wij kunnen het geduld niet opbrengen om nog enkele maanden te wachten op eventuele wijzigingen die eerst nog door de ambtelijke molen van de Gemeente Leeuwarden zullen moeten gaan.

Vanavond wordt een forumavond over de uitkaart georganiseerd, 20.00 in ‘t Hertje.Mocht deze forumavond geen duidelijkheid bieden, dan zullen wij ons beraden op verdere stappen..

 

STAND UP FOR THE CULTURE!