Samenwerking ‘Tegen het moderne voetbal’ en Meesterwerk Advocatuur

Samenwerking ‘Tegen het moderne voetbal’ en Meesterwerk Advocatuur

Het initiatief ‘tegen het moderne voetbal’ en advocatenkantoor Meesterwerk Advocatuur gaan een samenwerking aan. Advocaat Twan Kersten van dit kantoor is al tien jaar gespecialiseerd in voetbalgerelateerde zaken en heeft aangegeven achter onze standpunten te staan. Inmiddels is hij bij meerdere overleggen met ons en met beleidsbepalers aanwezig geweest en hebben we besloten de krachten te bundelen.

Advocaat Twan Kersten zal de elf deelnemende supportersgroepen op juridisch vlak gaan bijstaan. ‘Het is me opgevallen dat de rechtsbescherming voor voetbalsupporters heel slecht geregeld is. Ook speelt beeldvorming bij supporterszaken een grote rol. In de media is het beeld van ‘de voetbalsupporter’ erg zwart-wit, terwijl er natuurlijk ook een grijs gebied bestaat. De fanatieke voetbalsupporter zit in dit grijze gebied, maar wordt vaak gezien als hooligan en al bij voorbaat veroordeeld. Namen als Tifosi, Ultras, Extreme en Fanatics roepen bij veel mensen allerlei negatieve associaties op. Ze weten helemaal niet wat het betekent, maar zien het wel als gevaarlijk.’

Met Kersten willen wij ons gaan richten op zaken die voor alle fanatieke supporters van belang zijn. Te vaak worden er door beleidsbepalers maatregelen en beperkingen opgelegd, waarbij op zijn minst twijfelachtig is of dat juridisch allemaal wel kan. Deze zaken willen wij vaker aan het licht brengen en waar de situatie het toelaat ook daadwerkelijk de gang naar de rechter maken, bijvoorbeeld via een kort geding. Hiervoor hebben we met Kersten een gunstige (financiële) constructie opgezet.

Kersten is reeds betrokken bij de overleggen met Tweede Kamerleden De Mos en van Dekken, die een nieuwe versie van de voetbalwet in gaan dienen, en zal dit uiteraard ook blijven voor de juridische onderbouwing van onze punten. Met Kersten willen we niet alleen invloed hebben via gesprekken met beleidsbepalers, maar willen we vooral de daadkracht en de mogelijkheid echt actie te ondernemen vergroten.

www.tegenhetmodernevoetbal.nl/