SC Cambuur Culture

SC Cambuur Culture

Cambuur is een volksclub met een fanatieke aanhang. Cambuur is van ons. Tenminste zo zou het eigenlijk moeten zijn. De realiteit is anders. Bestuurders (passanten) stellen niet de belangen van de supporters voorop, commerciële belangen zijn belangrijker. De fanatieke aanhang wordt vaak zelfs als ‘lastig’ gezien.

De afgelopen jaren zijn veel beperkende maatregelen aan supporters opgelegd. Zo is voor het bezoeken van uitwedstrijden tegenwoordig een uitkaart nodig met verplichte (foto)registratie. Door de invoering van de uitkaart is het reizen met ‘vrij vervoer’ in feite afgeschaft. Dit terwijl het bezoeken van uitwedstrijden op basis van vrij vervoer de uitgangssituatie zou moeten zijn. Bij het merendeel van de wedstrijden is dit ook prima mogelijk. Daarnaast zijn met de invoering van de uitkaart meerdere beperkende voorwaarden opgelegd. Zo is het drinken van een biertje voor een uitwedstrijd niet meer toegestaan. Ook is voor enkele wedstrijden een busjesverbod afgekondigd, zonder dat hier een duidelijke reden aan ten grondslag lag. Verder houdt het beruchte ‘artikel’ 10, waarin is bepaald dat de gehele groep bestraft kan worden voor het gedrag van enkelen, veel mensen tegen bij het aanschaffen van een uitkaart. Deze bepaling is juridisch niet haalbaar, en Cambuur weet dit zelf ook heel goed. Dat dit artikel toch in het uitreisreglement is opgenomen toont aan dat Cambuur haar eigen supporters niet serieus neemt. Door de invoering van de uitkaart, en de vele beperkende voorwaarden, is het bezoek aan uitwedstrijden met minimaal de helft afgenomen.

Daarnaast wordt de laatste jaren om het minste of geringste een stadionverbod opgelegd, waarvan de lengte van het stadionverbod vaak niet in verhouding staat tot de overtreding. Ook zijn onterecht stadionverboden uitgedeeld op basis van vermoedens, en zonder duidelijk bewijs. Waar elders in Nederland het beginsel ‘onschuldig tot het tegendeel is bewezen’ geldt, is dit bij het voetbal juist andersom.

Verder bestaat veel onduidelijkheid en onvrede over enkele andere zaken. Zo is het vaak volstrekt onduidelijk waar de hoge kosten van buscombi’s vandaan komen. Daarnaast vergeten bepaalde stewards wat hun taak inhoudt. Stewards horen zich te gedragen als gastheer. Het onbeschofte, en soms zelfs provocerende, gedrag van enkele stewards is onacceptabel.

Wij zijn van mening dat op dit moment onvoldoende wordt opgekomen voor de belangen van , met name, de fanatiekere supporter. Vooral bovenstaande punten zijn ons een doorn in het oog. Daarom hebben wij besloten om een nieuwe supportersclub op te richten onder de naam Supportersclub Cambuur Culture. Deze naam is afgeleid van de voormalige website cambuurculture.nl. Gekozen is om de naam Cambuur Culture over te nemen omdat deze naam precies verwoord waar we voor staan. Hoewel een aantal mensen van deze website betrokken zijn bij het opzetten van Supportersclub Cambuur Culture, is dit toch een compleet nieuwe initiatief.

We zullen met een scherp oog het supportersbeleid van Cambuur in de gaten houden, waarbij we ongevraagd onze mening geven over het gevoerde beleid. Met name zullen we ons richten op het organiseren van protestacties, wanneer bepaalde zaken volgens ons niet door de beugel kunnen.

Tegenhetmodernevoetbal.nl

We steunen de doelstellingen en standpunten van het initiatief Tegen Het Moderne Voetbal. Supportersclub Cambuur Culture is daarom één van de elf deelnemende groepen van dit initiatief. Regelmatig zal dan ook een spandoek van Tegen Het Moderne Voetbal in het stadion te zien zijn.

Doelstellingen

•    Het bezoeken van uitwedstrijden dient zo vrij mogelijk te gebeuren;

•    Een eerlijk en rechtvaardig stadionverbodenbeleid;

•    Duidelijkheid in de prijzen van buscombi’s;

•    Normale behandeling door stewards;

•    We steunen de doelstellingen en standpunten van Tegen Het Moderne Voetbal.