Scriptie veiligheidsmanager Sarah Tromp: “Wij zijn heren, zij zijn aso’s”

Scriptie veiligheidsmanager Sarah Tromp: “Wij zijn heren, zij zijn aso’s”

wijzijnherenNa een dienstverband van tientallen jaren is oud veiligheidsman  Keimpe Vellinga met ingang van dit seizoen met pensioen gegaan. Enkele maanden geleden werd zijn opvolger aangekondigd. Sarah Tromp.

Een kleine twee weken heeft Supportersclub Cambuur Culture een kennismakingsgesprek met mevrouw Tromp gehad. Dit gesprek is goed verlopen. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie gaat voor Cambuur aankomende zondag van start met de thuiswedstrijd tegen NAC. Hoog tijd om de achtergrond van onze nieuwe veiligheidsmanager onder de loep te nemen.

Een snelle zoektocht op internet leerde ons dat mevrouw Tromp een justitieel verleden heeft. Voor haar baan bij Cambuur heeft ze gewerkt bij de politie Friesland, en bij het Veiligheidshuis in dienst van het Openbaar Ministerie.

Haar opleiding heeft Tromp (onder andere) genoten in Groningen, waar ze aan de Rijksuniversiteit Sociologie/Criminologie studeerde.  Onze nieuwe veiligheidsmanager heeft haar scriptie geschreven over een interessant onderwerp. Haar scriptie, getiteld “Wij zijn heren, zij zijn aso’s”, gaat namelijk over het verschil in identiteit tussen twee regionale voetbalclubs met een tegengesteld imago. Deze regionale voetbalclubs zijn Cambuur (imago volksclub) en dkv (imago saai).

Supportersclub Cambuur Culture heeft de hand weten te leggen op deze scriptie. De scriptie is HIER te downloaden. Hierna volgt een overzicht van ‘hoogtepunten’ van de scriptie van onze nieuwe veiligheidsmanager.

Hoogtepunten scriptie “Wij zijn heren, zij zijn aso’s”:

De scriptie van mevrouw Tromp gaat over hooliganisme. Op pagina 18 wordt een onderscheid gemaakt tussen hooligans en fanatieke supporter:

“Cruciaal is om een onderscheid te maken tussen hooligans en fanatieke supporters (…) de beperkingen die worden opgelegd aan fanatieke supporters  (…) zoals buscombiregelingen kunnen kwaad bloed zetten onder supporters zonder gewelddadige intenties”

en

“Fanatieke supporters steken veel tijd in hun club, zijn frequente wedstrijdbezoekers en hebben veel kennis over hun club en het beleid. Ze kunnen kritisch zijn, maar keuren geweld af. Hooligans lijken op fanatieke supporters, maar keuren geweld niet af.”

Het onderscheid tussen fanatieke supporters en hooligans komt in de rest van de scriptie niet meer terug. Cambuur Culture hoopt dat onze nieuwe veiligheidsmanager dit onderscheid in de praktijk weet te maken. Zeker omdat ook de gewone fanatieke supporter in het moderne voetbal in de problemen kan komen voor elke scheet die wordt gelaten.

Het eerste deel van de scriptie van Tromp gaat over het ontstaan en de historie van hooliganisme, en de wetenschappelijke theoriën over dit verschijnsel. Interessant, maar niet interessant genoeg om hier te vermelden.

Vervolgens wordt vanaf pagina 40 een beschowuing gegeven van verschillendebeleidsstijllen bij voetbalclubs. Tromp schrijft op pagina 41 dat veiligheidsmaatregelen die bedacht zijn om ongeregeldheden te voorkomen tot ongewenste reacties kunnen leiden. Politie en voetbalclubs gedogen daarom regelmatig alcoholconsumptie tijdens busvervoer naar uitwedstrijden. Wij van Supportersclub Cambuur Culture houden wel van een borrel.  Wij stellen dan ook voor dat het voortaan toegestaan wordt bier te drinken tijdens buscombi’s.

Op pagina 42 valt te lezen dat bij Feyenoord de combiregeling (in 2003) minder vaak werd opgelegd dan in het verleden. Dit kwam mede door protesten van supporters. Zoals wij eerder schreven (link) lijkt het er op dat Cambuur volgend seizoen te maken heeft met vele onnodige combi’s. Door middel van protest hoopt Cambuur Culture het aantal combi’s te kunnen verminderen.

Het eerste gedeelte van de scriptie heeft weinig directe betrekking op Cambuur. Wanneer we verder lezen wordt de scriptie relevanter. Zo wordt op pagina 48 van de scriptie vermeld dat Cambuur wordt beschouwd als een volkse arbeidsersclub met een harde natuur. Op pagina’s 54 tot en met 56 valt te lezen dat mevrouw Tromp heeft gekozen voor de methode van ‘participerende obervatie’ om een beeld te krijgen van het ‘sociaal veld’ waarin supporters en hooligans zich bewegen. Zo heeft Tromp na de thuiswedstrijd tegen Zwolle van 17 februari 2009 de Archipelweg bezocht. De straat waar de bussen van tegenstanders “dikwijls bekogeld (worden) met stenen door supporters van Cambuur en gelegenheidshooligans”. Uit pagina 55 valt op te maken dat ook de Politie Friesland gebruikt maakt van ‘participerende observatie’. Tromp vertelt dat een teamchef van haar, een hulpofficier van justitie, tijdens een observatie in een kroeg al eens door supporters werd herkend als politiemedewerker.

Hoofdstuk 5.1 tot en met 5.3 (pagina 58 tot en met 71) van de scriptie van Tromp is volledig gewijd aan Cambuur. Op pagina 70 staat een aantekening van Tromp die zij maakte naar aanleiding van de hiervoor genoemde observatie op de Archipelweg na de wedstrijd tegen Zwolle van 17 februari 2009:

“Supporters lopen individueel wat rond door de wijk en rondom de pleintjes bij de Archipelweg. De kleine groepjes bestaand uit twee personen, vermenigvuldigen zich in steeds grotere groepjes. Vanuit alle hoeken en gaten lijken mensen te verschijnen. De één sluit zich aan bij de ander, groepjes worden steeds groter. Als één iemand schreeuwt, schreeuwt een ander ook, terwijl er nergens aanwijzingen zijn dat er ook daadwerkelijk iets staat te gebeuren. Als één iemand een kant oprent, dan rennnen de anderen die kant ook op. Capuchons gaan op en er wordt naar stenen gegraaid. De bussen van de bezoekende partij Zwolle rijden langs en er worden van alle kanten stenen op de bussen gegooid. De AE (arrestatie eenheid ) houdt twee mensen aan. Ik signaleer ook de drie notoire hooligans uit de top 10 van de politie, die de boel opruien.

Opmerkelijk was dat voor de voetbalwedstrijd een aantal jongens al stoeptegels loswrikten om daarmee na afloop van de wedstrijd de vertrekkende bussen te bekogelen”

Mevrouw Tromp heeft zo te lezen een spannende tijd gehad op de Archipelweg.

Op pagina 71 is te lezen dat de Regionale Inlichtingen Dienst sinds 2009 dosiers bijhoudt van een groep voetbalhooligans, bestaande uit 30 personen. Wat echter nog veel schokkender is, is dat van 300 andere Cambuursupporters ook een dossier is opgesteld! Dit betekent dat de politie van niet minder dan drie-honderd-en-dertig Cambuur supporters een dossier in de kast heeft liggen! Cambuur Culture vindt dit zwaar overbodig. Zeker gezien het feit dat zich de afgelopen jaren geen incideten hebben voorgedaan bij thuis- én uitwedstrijden van Cambuur!

Door de Roda-rellen zijn een aantal strenge veiligheidsmaatregelen bij Cambuur ingevoerd, zo valt te lezen op pagina 75. Zo is een verscherpte toegangscontrole op drank en drugs, en is heen en weer geloop tijdens de wedstrijden niet toegestaan. Na de Roda-rellen “was het supportersbeleid van Cambuur veelal gericht op repressie” (pagina 78). Ook de uitkaart wordt op pagina 79 een repressieve maatregel genoemd. Supportersclub Cambuur Culture is ten zeerste verbaasd dat de uitkaart kennelijk toch een repressieve maatregel is. Is de supporters van Cambuur immers niet altijd voorgespiegeld dat de uitkaart toch vooral in ons eigen belang was? Zoals het in de scriptie van mevrouw Tromp staat is de uitkaart echter een ‘straf’…

Tromp heeft voor haar onderzoek diverse mensen geïntervieuwd, waaronder Alex Pama.  Pama erkent dat het beleid in het verleden te soft was:

“Dit is voor het eerst in de historie van Cambuur dat er hard wordt opgetreden”, aldus Alex Pama.

Hoewel de regels zijn aangescherpt wil Cambuur volgens de scriptie van Tromp de relatie met haar achterban bewaken en voelt Cambuur zich “genoodzaakt om bepaalde acties toe te laten”. “Een voorbeeld is het toestaan van de autocombiregeling. Nadat het twee jaar relatief rustig was rond de club, was Cambuur vanaf medio 2011 weer bereid om auto-combi’s toe te staan. Op 14 februari 2011 is er bij de uitwedstrijd tegen Emmen mee geexperimenteerd en dat beviel de club prima.”

De scriptie van Tromp lijkt er op te wijzen dat de vele buscombi’s na de rellen tegen Roda uit de koker van Cambuur kwamen. In ons kennismakingsgesprek met met mevrouw Tromp hebben we haar op dit punt om opheldering gevraagd. Tromp vertelde ons dat ze dit verhaal baseerde op een krantenartikel van het Friesch Dagblad, en dat ze dit verhaal niet vanuit Cambuur heeft gehoord.

Tromp heeft naast Alex Pama ook haar voorganger Keimpe Vellinga geïnterviewd (pagina 78). Dit leverde een interessant citaat op:

“Pama is meer toegevend aan supporters en meer anit-politie, dat is in woorden en gedrag zichtbaar. Hij keurt de inmenging van politie af. Maar we moeten gezamenlijk en consequent optreden. Het moet niet zo zijn dat ze mij passeren.” Aldus Keimpe Vellinga

Ook de gemeente Leeuwarden is het niet met de visie van Pama eens.  Tromp heeft een beleidsmedewerker van de gemeente geïnterviewd. Hij merkte op dat hij het ongepast vond dat supporters met een stadionverbod welkom zijn bij forumavonden. Hij merkte het volgende op:

“We moeten de dialoog niet aangaan met de harde kern met langdurige stadionverboden. Ik vond het dan ook zeer ongepast dat Cambuur hen heeft toegezegd om te mogen komen op de forumavond in 2009. Je hebt je misdragen. Met de harde kern zonder stadionverboden willen we wel in gesprek”

Ook de politie Leeuwarden lijkt weinig op te hebben met de Cambuursupporter. Cambuur is volgens de politiechef Leeuwarden “te toegevelijk naar de supporters en dat botst met het belang van de veiligheid” (pagina 79). Ook het feit dat de Kern van Cambuur in het verleden bij het maandelijkse ‘driehoeksoverleg’ werd betrokken irriteerde de teamchef:

“De Kern van Cambuur wordt bij het beleid betrokken, maar is opgericht om de supporters te vertegenwoordigen. Ik spreek me niet eens uit tegen de burgemeester in hun bijzijn (…).

De beleidsmedewerker van de gemeente sluit zich aan bij deze opvatting (…)”

Dit geeft volgens Cambuur Culture nog maar eens aan dat de Politie Leeuwarden geen oog heeft voor de belangen van de supporters van Cambuur, en deze supporters zelfs totaal niet serieus neemt. Ook de gemeente Leeuwarden lijkt de supporters van Cambuur maar weinig serieus te nemen..

Afsluiting

De scriptie van onze nieuwe veiligheidsmanager Sarah Tromp is op bepaalde punten interessant, maar biedt weinig inzicht in haar persoonlijke opvattingen en het beleid dat ze bij Cambuur wil voeren.

In de scriptie van mevrouw Tromp is op pagina 48 terug te lezen dat ze in het verleden betrokken is geweest bij de pilot van het project ‘Hooligans in Beeld.’ Daarnaast heeft ze in opdracht van de Gemeente Leeuwarden en de Politie Friesland onderzoek gedaan naar de achtergronden van verdachten van de rellen op 3 juni na de wedstrijd tegen Roda. Ook heeft Tromp zich bij het schrijven van haar scriptie verdiept in Cambuur. Wij hopen dat Sarah door deze ervaringen en opgedane kennis voldoende inzicht heeft gekregen om een goed en rechtvaardig supportersbeleid te hanteren.