Supportersgroepen roepen Provincie op gebiedsontwikkeling WTC te steunen

Supportersgroepen roepen Provincie op gebiedsontwikkeling WTC te steunen

Gistermiddag zijn door de Kern van Cambuur drie brieven op het Provinciehuis afgeleverd. De brieven zijn gericht aan Commisaris van de Koning Arno Brok en Sander de Rouwe en Klaas Kielstra van de Gedeputeerde Staten. Een afschrift van de brief is gemaild naar alle Statenleden van de Provinciale Staten.

In deze brief roepen Kern van Cambuur, M.I.-side en Cambuur Culture de Provincie op om gevolg te geven aan de brief van de gemeente Leeuwarden om de gebiedsontwikkeling bij het WTC financieel te ondersteunen. De reden dat wij financiële ondersteuning op zijn plaats vinden, is het grote economische belang van dit project voor onze stad Leeuwarden. Daarnaast is financiële steun voor dit project ook voor onze club van groot belang. Cambuur kan niet zonder een nieuw stadion.

In de brief wijzen wij de Provincie tevens op het feit dat zij voor de totstandkoming van Sport’stad’ Heerenveen destijds een bijdrage hebben gedaan van ruim 20 miljoen euro. Om een ‘level playing field’ te bereiken zou het onzes inziens niet meer dan terecht zijn om ook bij dit voor Leeuwarden en Cambuur belangrijke project een bijdrage te doen.