Vergadering 11-02-2020

Vergadering 11-02-2020

Hero Banner 2image

Cambuur Culture Cup 2020 update

De mogelijke data zijn bekend. Dit wordt in een gesprek met Lions’66 en Cambuur Culture kortgesloten. Hier volgt meer informatie over (datum reeds bekend; zaterdag 6 juni 2020). We gaan inzetten op communicatie en promotie via sociale media en persoonlijke kanalen.

Periodiek gesprek met de BVO

Periodiek heeft Cambuur Culture een overleg met de club over verschillende zaken. Wij als  willen de volgende dingen bespreken. Hieronder de gesprekspunten die wij gaan inbrengen:

 • Bezoekersaantallen uitwedstrijden verhogen
 • Toevoegen punten van eigen Culture Bus gebeurt bijna nooit. Dit moet strakker worden geregeld vooral richting mogelijk kampioenschap of promotie
 • Idee om inschrijving voor voorrangsgroepen bij Cambuur zelf te verkleinen. Cambuur Culture gaat de BVO adviseren om de tijd dat supporters via het loyaltysysteem kaarten kunnen halen te verkleinen. Aangezien de verkoop via internet verloopt is het niet nodig dat elke loyaliteitsgroep meerdere dagen kaarten kunnen halen. Op dit moment duurt het te lang en werkt het contraproductief.
 • Autocombi is vol maar alle geregistreerde auto’s zijn niet gevuld. We willen dat de BVO kijkt of hier  iets aan te doen is, men kan denken aan een platform waar mensen een auto beschikbaar kunnen stellen? Er moet over nagedacht worden hoe we deze problemen kunnen verkleinen.
 • Andere mogelijkheid om meer supporters naar uitwedstrijden te krijgen is het inzetten van bijvoorbeeld een thema bus zoals een familie bus. Dit zorgt voor minder overlast en meer concentratie van gelijkgestemden. Dit zelfde kan je doen voor de wat fanatieke jongeren. Als je minder overlast wil zal je meer groepen moet scheiden zodat het voor iedereen aangenamer wordt om naar een uitwedstrijd te gaan.
 • Toegestane alcohol consumptie in BVO bus verhogen. Dit is nu maar twee biertjes. Dit zou verhoogt moeten worden.
 • Terugkerend punt is het tijdig bekend maken van voorwaarden van de uitwedstrijden. Dit moet zorgen dat mensen eerder vrij kunnen vragen. Wat een groot probleem is, is dat de wedstrijden vaak laat bekend worden. Hierdoor kunnen supporters moeilijker vrij vragen/krijgen.
 • Fouilleren bij de ingangen zoals oost en noord. Fouillering is nog steeds een drama. We willen dat dit soepeler gaat. Actie: reeds is hier al actie op ondernomen door een extra fouilleringsrij te creëren. De club is meer ideeën aan het uitwerken om dit beter te laten verlopen.
 • Vanuit Supporters Collectief Nederland is gevraagd of Cambuur tegen collectieve straffen is.
  • Voorbeelden zijn: tribunes leeg, punten in mindering voor de club

Update home

Vorige week is er een bijeenkomst geweest. Hierbij werd duidelijk dat er nog een aantal posities gevuld dienen te worden binnen het overlegorgaan wat de realisatie van het home gaan begeleiden.

Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden met partijen waar wij ook bij aanwezig zullen zijn.

E-mail marketing

Omdat het magazine tijdelijk gestopt is willen we inzetten op een periodieke korte maandelijks nieuwsbrief. Hier zal informatie komen over sfeer, merchandise, uitwedstrijden en bijvoorbeeld de ontwikkelingen van het supportershome of andere activiteiten.

Nieuwe supporterscollectief

Vanuit verschillende supportersgroepen is een nieuw initiatief gestart om supporters te verenigen en zo een stem te hebben richting clubs en de bond. Cambuur Culture zal zich ook hier bij aansluiten.

WTTVK

 • Fotograaf: We willen uitkijken naar een fotograaf. Het idee is om meer van onze reisjes, acties etc. te laten zien.

Sfeer en financiën worden niet gepubliceerd