Vergadering december 2019

Vergadering december 2019

Hieronder de samenvatting van de vergadering in december.

Straatnaam nieuwe stadion

  • Op de dag van de vergadering worden de drieopties voor het nieuwe plein bij het Cambuurstadion bekend gemaakt. Deze namen zijn eerder in een kleine setting en onder embargo met een afvaardiging van de 3 supportersgroepen bediscussieert. Zowel plein 058 en Ut Hert werden als niet acceptabel aangegeven. Vervolgens zijn er 2 vervangende namen mee gestuurd. Waarom het deze niet zijn geworden moet blijken uit het gesprek met Hein de Haan. We zullen een statement naar buiten brengen en daarnaast andere acties gaan doen.

Idee triple card voor drie opvolgende uitwedstrijden nieuwe jaar

  • De animo valt erg tegen bij uitwedstrijden. Dit is de laatste jaren al zo maar nu Cambuur koploper is wordt het beschamend. We gaan kijken naar een passe-partout systeem om uitwedstrijden aantrekkelijker te maken. Het idee zal verder uitgewerkt worden. Dit betekent dat er met club en kvc om tafel gezeten moet worden. Hiervoor wordt een voorstel uitgewerkt. Cambuur staat hier positief in. Verdere acties worden uitgezet om dit te realiseren. We komen hier later op terug.

Sfeer

  • Omtrent inhoud van sfeeracties worden geen uitspraken gedaan.
  • Dit jaar zijn er al meer sfeeracties gedaan dan voorgaande jaren en er liggen nog ideeën voor na de winterstop op de plank. Het huidige budget is misschien niet geheel toereikend er wordt gekeken of er meer budget beschikbaar is.

Nieuwjaarsborrel

  • Dit jaar doen we als CC ook weer een nieuwjaarsborrel. De gekozen datum hiervoor is 10 januari. Dit wordt verder opgepakt met vrijwilligers.

Supportershome

  • Voorstel van supportersgroepen voor het supportershome is voorgelegd aan de club. Hier is niet afwijzend op gereageerd.
  • We gaan als Cambuur Culture navraag doen naar een aantal onduidelijkheden en gesprekken worden in januari vervolgd. Dit is wel aan de late kant maar alle stakeholders moeten aanwezig zijn bij dit volgende gesprek.

Uitvakken vullen

  • We willen dat de club meer gaat doen aan het optijd kenbaar maken van vervoersvoorwaarden voor uitwedstrijden.